Československé dokumentační středisko

ČSDS je obecně prospěšná společnost zabývající se dějinami domácí a exilové antitotalitní rezistence v éře komunistického Československa (1948–1989). Těžiště jejího úsilí spočívá ve sbírání pramenů, v badatelské práci a v publikaci jejích výsledků. Současně vyvíjí činnost směřující k popularizaci historického výzkumu a k formování historického vědomí společnosti. > více

Aktuality

Nově naskenované publikace na webu ČSDS

Zpráva, 15. 7. 2020
Systematicky skenujeme a zpřístupňujeme těžko dostupné publikace jako pomůcku ke studiu širokému okruhu návštěvníků či uživatelů našeho internetového portálu. Přirozeně musíme brát ohled na autorská práva. V některých případech, zvláště když jde o exilové knížky, uveřejňujeme takové vydání pro i... > více

Slavnostní večer v Senátu PČR pro Jiřinu Šiklovou

Zpráva, 29. 6. 2020
V den jejích 85. narozenin – ve středu 17. června – se konal v sale terreně Valdštejnské zahrady slavnostní večer, v jehož průběhu předal předseda senátu Miloš Vystrčil Jiřině Šiklové Stříbrnou pamětní medaili. Slavnost připravil, osobně pozval hosty a program moderoval senátor Pavel Fischer, k... > více

JŠ 85 aneb „Kočka, která nikdy nespí“

Zpráva, 10. 6. 2020
Ano, je tomu tak. Blíží se 85. narozeniny Jiřiny Šiklové, kterou určitě nemusíme představovat. Rozhodli jsme se dát na náš webový portál volně k dispozici knížku Kočka, která nikdy nespí, jejíž 2. vydání vyšlo k jejím osmdesátinám v roce 2015 (* 17. 6. 1935). Všechno, co bylo tehdy napsáno o jej... > více

Hromádkova „Jak se kalila voda" znovu po 36 letech

Zpráva, 9. 6. 2020
Ročník 1909, od mládí komunista, povahou revolucionář, „Španělák“, odbojář, který se vrátil z války ozdobený vojenskými řády hned několika zemí a zastával až do února 1951 vysoké funkce v čs. armádě. Po více než tříleté vazbě byl Otakar (Ota) Hromádko 1. dubna 1954 (!) v inscenovaném procesu jak... > více

Samizdatový časopis Obsah 1981–1989

Zpráva, 7. 6. 2020
Od dnešního dne je na naší internetové stránce v rubrice Samizdatová periodika volně k dispozici v digitální podobě všech 88 složek samizdatového literárního měsíčníku Obsah, který vycházel od ledna 1981 do prosince 1989 (Poslední složku, která není na úvodní stránce datovaná, uzavírá fejeton Lu... > více

Karel Schwarzenberg, jak ho máme nejraději

Zpráva, 3. 6. 2020
Kromě všeho ostatního, co Karel Schwarzenberg představuje, čím prošel, čím byl a čím je, patří k zakladatelům našeho ČSDS. Oceňujeme, že jako moudrý a zkušený člověk vždycky ví, co je v daném okamžiku nejdůležitější, dovede to pojmenovat a podpořit vším, co má k dispozici. Mluví k věci, stručně,... > více

Nejnovější přírůstky v oddílu Digitalizované materiály

Zpráva, 20. 5. 2020
Podle pracovních možností našeho střediska a s ohledem na zákon o autorských právech se snažíme průběžně digitalizovat obtížně dostupné tituly všeho druhu, jež se tematicky dotýkají problematiky domácí a exilové rezistence proti komunistickému režimu v Československu. Upozorňujeme návštěvníky na... > více

Nový životopis Václava Havla z pera amerického autora

Zpráva, 17. 5. 2020
Americký novinář, redaktor a překladatel Brian Kenety, který od roku 2010 rovněž přednáší na pražské University of New York, uveřejnil nedávno v mezinárodním vysílání Českého rozhlasu obsáhlý referát o biografii Václava Havla „Unfinished Revolution“. Její autor David Gilbreath Barton ji vydal v ... > více

Výzva spolku Archiv Ladislava Hejdánka (ALH)

Zpráva, 15. 5. 2020
Vážení přátelé či příznivci Ladislava Hejdánka, u příležitosti nedožitých 93. narozenin nedávno zesnulého prof. Hejdánka si vás dovolujeme oslovit s malou prosbou. Od roku 2011 existuje spolek „Archiv Ladislava Hejdánka“, který na dobrovolnické bázi usiluje o zmapování a uspořádání Hejdánkova dí... > více