Československé dokumentační středisko

ČSDS je obecně prospěšná společnost zabývající se dějinami domácí a exilové antitotalitní rezistence v éře komunistického Československa (1948–1989). Těžiště jejího úsilí spočívá ve sbírání pramenů, v badatelské práci a v publikaci jejích výsledků. Současně vyvíjí činnost směřující k popularizaci historického výzkumu a k formování historického vědomí společnosti. > více

Aktuality

„Deset pražských dnů. 17.-27. listopad 1989“

Zpráva, 27. 11. 2019
Jako obdoba dokumentace Sedm pražských dnů. 21. - 27. srpen 1968 z podzimu 1968 vyšla v polovině roku 1990 dokumentace Deset pražských dnů, zachycující tentokrát prvních deset dnů, které otevřely cestu k demokratickému převratu a demokratické revoluci v roce 1989/90. Připravil ji jeden z tvůrců ... > více

Paul Wilson v ČRo Vltava

Zpráva, 25. 11. 2019
Tento týden můžete na vlnách Českého rozhlasu Vltava poslouchat četbu z knihy esejů a článků Paula Wilsona Bohemian Rhapsodies. Nahlédněte český underground, disent, literaturu a politiku očima kanadského překladatele. Kanadský bohemista Paul Wilson (nar. 1941) vystudoval literaturu a angličtinu... > více

Vážení uživatelé webové stránky ČSDS, o. p. s.,

Zpráva, 19. 11. 2019
mediální smršť spojená s 30. výročím demokratického převratu a demokratické revoluce 1989/90 nás postavila před otázku, zda budete mít čas kromě sledování médií podívat se, co je nového na našem webu. Ostatně už v raném podzimu jsme zpřístupnili některé publikace a dokumenty související s událos... > více

Za Vlastou Chramostovou

Zpráva, 15. 10. 2019
K úmrtí Vlasty Chramostové jsme připravili malou dokumentaci. Jana Machalická, Jiřina Šiklová, Petruška Šustrová, Pavel Kohout a Zbyněk Petráček nám dali k dispozici své texty. Do dokumentace jsme dále zařadili otevřený dopis, který Vlasta Chramostová spolu s Libuší Šilhánovou poslala 16. února ... > více

Zemřela Drahomíra Liehmová

Zpráva, 8. 10. 2019
V úterý 2. října 2019 zemřela po dlouhé nemoci ve věku 90 let publicistka a filmová kritička Drahomíra Liehmová. Drahomíra Liehmová (Sísová, Novotná, Olivová) získala doktorát v oboru literární vědy. Od roku 1954 pracovala jako filmová novinářka. Své kritiky, recenze a studie publikovala v perio... > více

Samizdatové periodikum Ze zásuvky i z bloku

Zpráva, 4. 9. 2019
K souboru dosud zveřejněných samizdatových periodik připojujeme nově skenovaný samizdatový „časopis pro politiku, ekonomii a kulturu“ Ze zásuvky i z bloku, který vycházel od června 1984 až do října 1989 v Praze; celkem vyšlo 24 čísel (č. 23−24 bylo dvojčíslo v rozsahu 194 s.). Datum vydání uvádě... > více

Demokratický převrat a revoluce na Slovensku – dodatek

Zpráva, 3. 9. 2019
K dokumentaci, kterou jsme uveřejnili 31. 7. 2019, připojujeme část chronologického přehledu z knihy J. Žatkuliaka pro časový úsek leden 1989 až července 1990. Obálka knihy a obsah Chronologický přehled 1/1989–7/1990 Celou dokumentaci najdete také v rubrice Tematická dokumentace. > více

Demokratický převrat a revoluce na Slovensku před 30 lety

Zpráva, 31. 7. 2019
Rádi bychom přispěli k tomu, aby se při vzpomínání na události před 30 lety dostatečně vnímal také slovenský kontext. Proto umožňujeme zájemcům studium tří publikací, které jsou – jak jsme se sami přesvědčili – v Praze takřka nedostupné. První z nich – Verejnosť proti násiliu 1989-1991. Svedectv... > více

Konference Demokratická revoluce, Washington 1.-2. května 1989

Zpráva, 31. 7. 2019
Je nejen zajímavé, ale také užitečné, připomenout si v souvislosti s 30. výročím demokratických převratů a revolucí ve Střední a Východní Evropě, jak viděli a hodnotili stav a výhledy světa na jaře 1989 odborníci a političtí aktivisté ze zemí pěti kontinentů, kteří na začátku května onoho roku, ... > více

Katalogy

Dokumenty
Publikace

Vedení KSČ o disentu a opozici. Dokumenty z ledna 1986 — října 1989

Mezinárodní konference Demokratická revoluce v Československu 1989. Předpoklady, průběh a bezprostřední výsledky