Československé dokumentační středisko

ČSDS je obecně prospěšná společnost zabývající se dějinami domácí a exilové antitotalitní rezistence v éře komunistického Československa (1948–1989). Těžiště jejího úsilí spočívá ve sbírání pramenů, v badatelské práci a v publikaci jejích výsledků. Současně vyvíjí činnost směřující k popularizaci historického výzkumu a k formování historického vědomí společnosti. > více

Aktuality

O Gordonu Skillingovi v Knihovně Václava Havla

Zpráva, 21. 4. 2018
V rámci programu 13. ročníku festivalu Americké jaro se konal v Knihovně Václava Havla vzpomínkový večer věnovaný Gordonu Skillingovi. Program byl zahájen promítnutím dokumentárního filmu Dominika Jůna podle scénáře Jitky Hanákové Malé kroky, velké stopy: H. Gordon Skilling v Československu. Pot... > více

Ještě o Ivanu Pfaffovi

Zpráva, 19. 4. 2018
V doplňku k dokumentaci IV. sjezdu spisovatelů, který jsme nedávno zveřejnili na našem webu, jsme se zmínili o Ivanu Pfaffovi v roli pilného spolupracovníka komunistické zpravodajské služby v letech 1979−1989. O této stránce jeho aktivit není ani zmínka v životopise zveřejněném v internetové Wik... > více

Výstava a diskusní večer věnované H. Gordonu Skillingovi

Zpráva, 8. 4. 2018
V rámci 13. ročníku mezinárodního festivalu Americké jaro si připomeneme osobnost kanadského historika Harolda Gordona Skillinga, jenž se zasloužil o vznik Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury a stal se prvním předsedou jeho vědecké rady. Ve dnech 4.–24. dubna 2018 může... > více

Československá emigrace ve Švýcarsku po roce 1968

Zpráva, 7. 4. 2018
Švýcarské velvyslanectví v České republice připravilo u příležitosti 100. výročí založení Československa a 50. výročí invaze vojsk států Varšavské smlouvy výstavu Druhý život. Příběhy lidí, jejichž novým domovem se po roce 1968 stalo Švýcarsko.  Její základ tvoří dvacet pět unikátních životních ... > více

Dodatek k dokumentaci o IV. sjezdu čs. spisovatelů v červnu 1967

Zpráva, 1. 4. 2018
K historii IV. sjezdu spisovatelů patří i příběh spojený se zveřejněním údajného Manifestu československých spisovatelů ke světové veřejnosti, který byl bona fide otištěn anglicky v londýnském časopisu Sunday Times 3. září 1967 a česky v exilovém měsíčníku České slovo s datem 7. září 1967. První... > více

Jim Ottaway osmdesátiletý

Zpráva, 23. 3. 2018
James H. Ottaway Jr. (pro přátele Jim Ottaway), novinář, nakladatel a filantrop, se narodil 24. března 1938 v Binghamtonu ve státě New York v rodině vydavatele novin. Vystudoval Yaleovu univerzitu. Od 16 let pracoval jako novinář a vydavatel na různých pozicích v rodinné firmě Ottaway Newspapers... > více

Videozáznam z jednání Schwarzenberského sympozia

Zpráva, 20. 3. 2018
V pondělí 19. 2. 2018 se konalo od 13:30 do 17:30 v Hlavním sále Senátu Parlamentu České republiky Schwarzenberské sympozium, které programově připravila Knihovna Václava Havla. Sympozium zahájil a úvodní slovo pronesl Jiří Šesták, místopředseda Senátu Parlamentu ČR. Jednání pak pokračovalo ve č... > více

Prezentace knihy Únor 1948 očima poražených

Zpráva, 13. 3. 2018
ČSDS o. p. s. spolu s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR uspořádaly 8. března 2018 v Muzeu Kampa prezentaci knihy Únor 1948 očima poražených. Záznam diskusí československých exilových politiků z let 1949–1950 (eds. Pavel Horák a Vilém Prečan). Publikace vyšla k 70. výročí únorového převratu v ... > více

Kominforma – cesta k únoru 1948

Zpráva, 3. 3. 2018
Vilém Prečan, Ondřej Valtus V průběhu letošního února si česká veřejnost připomínala v pořadí první výročí z řady “osmičkových” milníků československých dějin 20. století – vládní krizi v únoru 1948 a následné převzetí státní moci československou komunistickou stranou, jež nastolila Stalinovu př... > více