Československé dokumentační středisko

ČSDS je obecně prospěšná společnost zabývající se dějinami domácí a exilové antitotalitní rezistence v éře komunistického Československa (1948–1989). Těžiště jejího úsilí spočívá ve sbírání pramenů, v badatelské práci a v publikaci jejích výsledků. Současně vyvíjí činnost směřující k popularizaci historického výzkumu a k formování historického vědomí společnosti. > více

Aktuality

Komentář k jedné diskusi o Chartě 77

Zpráva, 13. 4. 2017
Vilém Prečan Na stránkách Lidových novin proběhla mezi 11. a 29. březnem ve čtyřech příspěvcích polemika či výměna názorů tak či onak se vztahující k fenoménu Charty 77, ale i k současnosti. Nevyvolala asi příliš mnoho pozornosti; zjistil jsem, že málokdo z kolegů či přátel, na tématu jinak zain... > více

Zpráva o činnosti ČSDS v roce 2016

Zpráva, 11. 4. 2017
Realizace hlavních projektů 1. V lednu 2016 byl zahájen náš hlavní projekt Československý disent a exil, 1968–1989: Úsilí o otevřenou společnost – Sbírkový fond Československé dokumentační středisko, jehož cílem je uspořádání našich archivních sbírek, inventarizace tří fondů (Československé doku... > více

YouTube kanál ČSDS

Zpráva, 3. 4. 2017
Hlavní nabídka našeho webu byla v nedávné době rozšířena o odkaz na náš YouTube kanál, na kterém již několik let shromažďujeme vlastní a poskytnuté dokumentární filmy a videozáznamy ze společenských událostí a vědeckých diskusí. Pro lepší orientaci přinášíme přehled dosavadních videí. Profilový ... > více

Nejnovější přírůstky v Dokumentaci Charty 77

Zpráva, 22. 3. 2017
V rámci digitalizačního projektu Dokumentace Charty 77, který jsme zahájili na počátku letošního roku při příležitosti 40. výročí jejího vzniku ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, jsme v posledních dnech rozšířili sekci Texty o Chartě 77 o následující práce: rozsáhlý soubor úvah, ... > více

Pražská setkání k uctění památky Jana Patočky

Zpráva, 13. 3. 2017
1. března uplynulo 40 let od přelomové schůzky filosofa a mluvčího Charty 77 Jana Patočky s nizozemským ministrem zahraničí Maxem Van der Stoelem v pražském hotelu Intercontinental, která představovala první kontakt československého disentu s politickým Západem. Pro Jana Patočku se však toto set... > více

Fotografka Blanka Lamrová a její profilová kniha

Zpráva, 6. 3. 2017
Blanka Lamrová, úspěšná pražská fotografka, vystavovala spolu s ČSDS několikrát svůj nejslavnější cyklus fotografií Uprchlíci, snímaných v průběhu útěků občanů NDR do Spolkové republiky Německo přes pražské velvyslanectví SRN, události, která obletěla svět a předznamenala pád železné opony a kom... > více

Komplexní zpracování sbírkového fondu Charta 77

Zpráva, 27. 2. 2017
Československé dokumentační středisko za svého exilového působení shromažďovalo a dále rozšiřovalo všechny dostupné písemnosti Charty 77 a prameny všeho druhu o její existenci a činnosti. Postupně vznikla rozsáhlá archivní sbírka, která se po roce 1989 dále rozrůstala. Přešly do ní dokumenty z d... > více

Anketa České literatury: Co je samizdat a jaké jsou jeho hranice?

Zpráva, 20. 2. 2017
V rámci projektu Encyklopedie českého literárního samizdatu 1948–1989 Ústavu pro českou literaturu AV ČR oslovila redakce časopisu Česká literatura na podzim loňského roku několik specialistů, kteří se zabývají tématem literárního samizdatu, a požádala je o odpověď na následující tři otázky: Ja... > více

Životní jubileum Markéty Goetz-Stankiewicz

Zpráva, 15. 2. 2017
Dnes slaví své 90. narozeniny Markéta Goetz-Stankiewicz, emeritní profesorka na University of British Columbia ve Vancouveru, autorka vědeckých publikací o německé a české literatuře, spisovatelka, překladatelka, publicistka, nositelka mnoha vysokoškolských titulů a vyznamenání nejen od kanadské... > více

Encyklopedie československého exilu

Heslář biografický
Heslář věcný

České a slovenské knihy v exilu

Bibliografie 1948–1989