Týden Jana Palacha

Americká badatelská instituce National Security Archive, nezisková organizace působící v rámci Univerzity George Washingtona v hlavním městě USA, zveřejnila v pondělí 26. ledna 2009 na své internetové stránce soubor textů a dokumentů, nazvaný Týden Jana Palacha byl začátkem konce komunismu v Československu (Jan Palach Week, 1989: Marked Beginning of the End for Czechoslovak Communism, Documents from Secret Police, Party, and Dissidents Published on Web). Prezentace vznikla ve spolupráci s Československým dokumentačním střediskem, o. p. s., v Praze.

Dokumenty jsou československé a americké provenience a většina z nich se tu zveřejňuje vůbec po prvé: například interní informace ze 16.–19. ledna 1989, určené pouze úzkému  okruhu nejvyšších funkcionářů KSČ nebo souhrnná zpráva ministra vnitra určená k projednání ve vládě ČSSR; americká strana obohatila prezentaci mj. o některé dosud neznámé dokumenty z roku 1969, hodnotící důsledky Palachova činu pro politickou situaci v Československu.

České dokumenty jsou zobrazeny v podobě, jak se dochovaly (PDF), a v anglickém překladu, americké v jazyce originálu. Soubor je uveden textem historika Viléma Prečana Palachův odkaz jako výzva k zápasu za svobodu v Československu roku 1989 (Palach’s Legacy: An Appeal to Czechoslovaks in the 1989 Struggle for Freedom).

„Tyto dokumenty umístěné dnes na naši internetovou stránku, jsou ekvivalentem za kytici, kterou se Václav Havel pokusil položit na Václavském náměstí v lednu 1989,“ uvádí v prezentaci Thomas Blanton, ředitel Archivu národní bezpečnosti Univerzity George Washingtona. „Za tuto vzpomínku nám nehrozí vězení jako tehdy Havlovi, naší povinností však je nikdy nezapomenout na tehdejší oběti, ať už Palachovu nebo kohokoli, kdo se podílel na pokojné revoluci roku 1989.“

Na stránkách www.nsarchive.org je trvale umístěn také soubor textů a dokumentů k 30. výročí zveřejnění Prohlášení Charty 77 – Charter 77 After 30 Years, Documenting the Landmark Human Rights Declaration.