Křest tří publikací ČSDS

Dne 15. října 2008 v 17 hod. představilo Československé dokumentační středisko, o. p. s. v Muzeu Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1, své tři nové publikace.

V programu vystoupili mj. Jiřina Šiklová (uvedla svou v ročence otištěnou zprávu z roku 1986 o opozičním hnutí v Praze v letech 19711981) a Jiří Gruša („pachatel“ z roku 1964 i z let dalších, který článkem Verš pro kočku vyvolal v roce 1964 diskusi v literárních časopisech i v aparátech dohlížejících na literaturu. Diskusi věnuje Ročenka ČSDS 20042007 plných dvě stě tiskových stran).

Pro dobrou náladu a k číši vína hrál početnému publiku přátel a příznivců ČSDS Traditional Jazz Studio Pavla Smetáčka.