Diderot: Disident Culture Online

Projekt Diderot (definitivní název projektu Disidents' Documents European Online Repositury) byl úspěšně připraven k 1. červnu 2010 a podán k evaluačnímu řízení Evropské komisi.

Projektu se účastní devět institucí:

Na výzvu k podpoře účasti ČSDS na projektu se přihlásilo k 20. červnu 60 dárců. Výše příslibů činí zatím 260 tisíc Kč.

Výsledky evaluace projektu lze očekávat koncem července 2010; budou oznámeny na internetových stránkách ČSSD, o.p.s., s dalšími podrobnostmi o projektu. Všichni dárci budou individuálně uvědomeni. ČSDS zřídilo pro tento účel zvláštní účet ČSDS-DIDERO u Komerční banky:
č. ú. 43-7186640277/0100
IBAN: CZ2001000000437186640277
SWIFT: KOMBCZPPXXX