Řeč pro Karla Schwarzenberga

Laudatio Jiřího Gruši, přednesené ve Vídni 25. listopadu 2009.

Rakouský Ústav pro podunajský region o a střední Evropu se sídlem ve Vídni (Institut für den Donauraum und Mitteleuropa) uděluje od roku 1994 každoročně Středoevropskou cenu osobnostem, které se zvlášť zasloužily o myšlenku střední Evropy. Laureátem za rok 2009 se stal Karel Schwarzenberg, vyznamenaný Středoevropskou cenou za zásluhy o střední Evropu ve funkcích prezidenta Mezinárodní helsinské federace pro lidská práva (International Helsinki Federation for Human Rights) v letech1984–1989, vedoucího Kanceláře prezidenta republiky ČSFR (1990–1992) a ministra zahraničí České republiky (2007–2009).

Slavnostní akt se konal ve Vídni 25. listopadu 2009. Laudatio při udělování ceny přednesl spisovatel Jiří Gruša; neměl snadnou úlohu, protože laureát si vymínil, že laudatio se nebude věnovat jeho osobě. Událost unikla pozornosti českých médií s výjimkou Českého rozhlasu 7-Rádio Praha, kde byl německy vysílán 30. 11. 2009 obsáhlý rozhovor s Karlem Schwarzenbergem.

Brilantní a mimořádně aktuální Grušův text psaný a přednesený německy, jehož hlavním tématem je identita střední Evropy, nebyl dosud uveřejněn. Na naše požádání autor dal text k dispozici ČSDS, které jej uveřejňuje v německém a českém znění. Překlad do češtiny pořídil Petr Dvořáček, Jiří Gruša dal textu definitivní podobu.

Oba protagonisté, Karel Schwarzenberg i Jiří Gruša, stáli u kolébky exilového Dokumentačního střediska na podporu nezávislé československé literatury v německém Scheinfeldu a Karel Schwarzenberg je členem správní rady jeho současné pražské pokračovatelky, obecně prospěšné společnosti Československé dokumentační středisko.