Zlatá lípa pro předsedu správní rady ČSDS, o.p.s.

Mezi osobnostmi, jimž bylo 8. května 2012 za zásluhy o ochranu lidských práv, svobod a za
rozvoj základních principů demokratického a právního státu uděleno vyznamenání Zlaté lípy
ministra obrany České republiky, je i prof. PhDr. Vilém Prečan.

zlata-lipa-diplom