Putovní výstava Pavel Tigrid – slovy proti totalitám

Výstava se pokouší představit osobnost a dílo Pavla Tigrida – demokratického novináře a vytrvalého organizátora československé exilové kultury, který je širší veřejnosti znám především jako vydavatel časopisu Svědectví a zakladatel Rádia svobodná Evropa. Autoři shromáždili základní údaje o Tigridově životě, působení v emigraci, komentují jeho práci pro rozhlas, vydavatelskou činnost a principy boje s totalitními režimy, jimiž proslul doma i v zahraničí. Pozornost věnují také socialistickou propagandou pokřivenému obrazu Pavla Tigrida, tak jak byl vytvářen prostřednictvím oficiálních médií, v tisku, filmových dokumentech či v pseudoumělecké politicky podbízivé literatuře. Věříme, že následující výstava přispěje k tomu, abyste se o historickém významu, inspirativnosti a myšlenkové originalitě Pavla Tigrida dozvěděli co nejvíce.

Výstava vznikla ve spolupráci Jazykového gymnázia Pavla Tigrida Ostrava-Poruba, Občanského sdružení PANT a časopisu Moderní dějiny.

tigrid-slovy-proti-totalitam

„Pavel Tigrid byl člověkem, u něhož se zvláštním způsobem snoubila zásadovost se zdvořilostí, slušností, otevřeností a upřímným zájmem o názor druhého. Mám dojem, že Pavel Tigrid žije nejen jako pojem, idea a jako princip, ale že žije i jako výzva. Výzva k tomu, abychom všichni stále znovu a znovu zkoušeli kombinovat otevřenost, zvědavost, slušnost, gentlemanství se zásadovostí.“

Václav Havel