Markéta Götz-Stankiewicz byla vyznamenána cenou Jiřího Theinera

Laureátkou letošní ceny Jiřího Theinera za významný přínos k šíření a propagaci české literatury v zahraničí se stala kanadská bohemistka s původem v Československu Markéta Götz-Stankiewicz. Cena bude předána 13.5.2016 ve 12 hodin v Literárním sále pravého křídla Průmyslového paláce pražského Výstaviště.

pozvanka

MARKÉTA GOETZ-STANKIEWICZ

Literární a divadelní historička a kritička, editorka, překladatelka, emeritní profesorka germanistiky a komparatistiky na University of British Columbia, Vancouver. Pochází z Místku, v roce 1948 odešla s rodiči do Kanady. Získala stipendium na univerzitě v Torontu (MA 1955, Ph.D. 1957) a stala se profesorkou germanistiky a komparatistiky na University of British Columbia ve Vancouveru. Publikovala práce o současné české, německé a polské literatuře. Provdala se za polského filozofa a politologa W. J. Stankiewicze. Jezdila do Československa každoročně od roku 1975 až do roku 1989, s velkou statečností umožňovala kontakty mezi zakázanými spisovateli a jejich přáteli na Západě, díla zakázaných autorů připravovala k vydání v zahraničí, psala o nich, překládala.

V roce 1988 obdržela zcela tajně od českých spisovatelů disidentů – Řád české knihy – Ordo libri bohemici. Své stati o českých autorech – dramaticích publikovala např. v knize The Silenced Theatre: Czech playwrights without a stage. Toronto: University of Toronto Press 1979. Svazek obsahuje texty: Václav Havel, Pavel Kohout, Ivan Klíma, Josef Topol, Ladislav Smoček ad. Uspořádala mj. svazky: The Vaněk plays: four authors, one character.” Vancouver: University of British Columbia Press 1987. Good-bye, samizdat: twenty years of Czechoslovak underground writing. Evanston: Northwestern University Press 1992. Critical essays on Vaclav Havel. New York: G. K. Hall 1999.

V roce 1993 vyšel k poctě paní Markéty svazek Literature and Politics in Central Europe. Studies in Honour of Marketa Goetz- -Stankiewicz. Svými texty do něj přispěli např. Ivan M. Havel, Zdeněk Neubauer, Ivan Klíma, Vilém Prečan, Jiřina Šiklová, Josef Škvorecký ad. S Paulem Wilsonem připravuje knihu Havel on Theatre. Paní Markéta Goetz-Stankiewicz přispívá po mnoho desetiletí k šíření a propagaci české literatury. 

Markéta Götz-Stankiewicz
Markéta Götz-Stankiewicz s Řádem české knihy.