The National Security Archive k 30. výročí Charty 77

The National Security Archive ve Washingtonu, D.C. (NSA – archiv národní bezpečnosti USA), nezisková organizace přidružená k Univerzitě George Washingtona, zařazuje na svou internetovou stránku s platností od 7. ledna 2007 jako událost měsíce soubor dokumentů k 30. výročí Charty 77.

NSA má za cíl sbírat, poskytovat ke studiu a publikovat dokumenty, které se tak či onak týkají široce pojatých otázek zahraniční politiky Spojených států a jejichž zpřístupnění archiv inicioval na podkladě zákona o právu na informace (U.S. Freedom of Information Act, FOIA). Za dvacet let své existence dosáhl NSA na tomto poli mnoha úspěchů, jak o nich svědčí i jeho internetová stránka, a stal se renomovanou institucí.