Fotografka Blanka Lamrová a její profilová kniha

Blanka Lamrová, úspěšná pražská fotografka, vystavovala spolu s ČSDS několikrát svůj nejslavnější cyklus fotografií Uprchlíci, snímaných v průběhu útěků občanů NDR do Spolkové republiky Německo přes pražské velvyslanectví SRN, události, která obletěla svět a předznamenala pád železné opony a komunistických režimů v Evropě. Několik výstav doma i v Německu představilo její fotografie veřejnosti ve vzpomínkovém ladění, kdy kontext doby a historické souvislosti úvodní esejí připomenul buď Vilém Prečan (Drážďany, Berlín - Museum Stasi), nebo Brno či Plzeň, zde s úvodníkem Petra Pitharta.

Blanka Lamrová - obálka knihy Zlom epochy Praha 1989

V první části knihy své profilové knihy představila Blanka Lamrová cyklus Uprchlíci – ten zaznamenávala na podzim 1989 po dobu několika týdnů v okolí západoněmeckého velvyslanectví na Malé Straně, jež se nacházelo nedaleko jejího fotografického pracoviště ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech. Druhá část knihy zachycuje atmosféru sametové revoluce a doby bezprostředně po ní, kdy do Prahy zavítaly významné osobnosti světové politiky i kultury, jako například Jeho svatost dalajláma, Jan Pavel II., princ Charles s lady Dianou a další.

Knihu vydalo v minulém roce nakladatelství KANT s úvodním slovem Josefa Mouchy a v grafické úpravě Karla Kerlického. Texty jsou v české, německé a anglické verzi.

Blanka Lamrová

Absolventka oboru fotografie na Střední průmyslové škole grafické v Praze, v letech 1972–2015 pracovala v Národní galerii v Praze. Je členkou Asociace profesionálních fotografů a Svazu českých fotografů.

Její fotografie se od roku 1983 do současnosti dočkaly třiceti samostatných výstav nejen doma, ale i v zahraničí (Vídeň, Berlín, Drážďany, Curych, Stockholm), od roku 1974 se podílela též na šedesáti kolektivních výstavách.

uprchlici-1x

Vernisáž výstavy Blanky Lamrové Uprchlíci 1989, Plzeň 2013. Zleva: Petr Pithart, Blanka Lamrová, německý velvyslanec Robert Klinke.
Foto © Martin Pecuch.