Životní jubileum Heleny Prečanové

Helena Prečanová oslavila v květnu své kulaté narozeniny – ke krásnému životnímu jubileu srdečně gratulujeme!

Prečanová - ocenění 2015

Blahopřání Heleně Prečanové 2017 2