Neznámý text Václava Havla z roku 1967

Vilém Prečan

Při rešerších ve fondu Svaz československých spisovatelů (Literární archiv Památníku národního písemnictví) objevil odborný pracovník ČSDS Mgr. Ondřej Valtus dosud neuveřejněný text Václava Havla, který není k dispozici ani v databázi archivu Knihovny Václava Havla. Jde o Havlovo stanovisko/kritický komentář k návrhu programové deklarace, která měla být schválena na IV. sjezdu československých spisovatelů v červnu 1967; návrh byl předmětem předsjezdové diskuse ve svazových orgánech. Havel dal své Poznámky členovi vedení spisovatelské organizace, slovenskému spisovateli Juraji Špitzerovi k použití podle jeho vlastního uvážení.

Havel ve svém komentáři vyslovil požadavek, aby deklarace místo obecných proklamací a prázdných frází formulovala konkrétní program opatření a uvedl, kterých otázek by se měla týkat jak ve sféře práce spisovatelské organizace a jejích grémii, vydavatelské činnosti, při zakládání časopisů podle aktuálních potřeb. Kriticky se vyslovil k řízení svazu spisovatelů z ideologického oddělení Ústředního výboru KSČ prostřednictvím stranických skupin uvnitř svazu. Nevyhnul se ani otázce potřeby „regulátorů“, které by „politickou moc kontrolovaly zvenčí jí samotné”. Ve všech ohledech tak byly Havlovy předsjezdové poznámky předzvěstí projevu, s nímž vystoupil na sjezdu 28. června 1967.

Nedatovaný text napsaný na stroji je vlastnoručně podepsaný autorem. Zde se zveřejňuje se souhlasem autorské agentury DILIA jako fotokopie původního dokumentu a v přepisu, editovaném podle nyní platné pravopisné normy. Všechna zdůraznění podtržením jednotlivých slov a slovních pasáží odpovídají podtržením na stroji, jež v textu učinil autor.

Fotokopie

Přepis textu

Zdroj
Literární archiv Památníku národního písemnictví
název fondu: Svaz československých spisovatelů – spolkový archiv, 1949–1992
číslo fondu: 1622
stav: nezpracován
karton: 363