Říjen s Pavlem Tigridem – přehled chystaných událostí

V příštím měsíci uplyne sto let od narození českého spisovatele, publicisty, politika a nejvýraznějšího představitele českého protikomunistického exilu Pavla Tigrida. Rádi bychom Vás proto upozornili na nadcházející vědecké, kulturní a upomínkové události:

Pavel Tigrid a česká demokratická publicistika v exilu

Kde: Ostrava – Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Divadlo Jiřího Myrona, ulice Ostravy
Kdy: 23. – 25. 10. 2017
Pořadatelé:
Educa24 agency ve spolupráci s Jazykovým gymnáziem Pavla Tigrida v Ostravě a Národním divadlem Moravskoslezským

Mezinárodní konference „Pavel Tigrid a česká demokratická publicistika v exilu“ se koná v Ostravě u příležitosti 100. výročí narození Pavla Tigrida. První den budou k tématu vystupovat ve workshopech studenti Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě, druhý den proběhne v Národním divadle Moravskoslezském (Divadlo Jiřího Myrona) kulatý stůl pamětníků, bývalých disidentů, historiků a politologů. Třetí den se studenti vydají do ulic Ostravy, aby pomocí happeningu, pouličních vystoupení a humoru popularizovali myšlenky a dílo Pavla Tigrida před veřejností. Konferenci pořádá Educa24 agency ve spolupráci s Jazykovým gymnáziem Pavla Tigrida v Ostravě a Národním divadlem Moravskoslezským. Záštitu akci poskytl prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje. MS kraj také konferenci podpořil formou dotace.

pondělí 23. 10.
Workshopy studentů Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě (Jak pracovalo Rádio Svobodná Evropa; Emigrace na vlastní kůži; Podoby samizdatu; Pavel Tigrid očima propagandy; První čtení o moderních dějinách; Slovy proti totalitám – překlad textu výstavy o Pavlu Tigridovi do jazyka francouzského a anglického).

úterý 24. 10.
Mezinárodní konference – kulatý stůl v Národním divadle Moravskoslezském (Divadlo Jiřího Myrona) – setkání pamětníků, bývalých disidentů, historiků a politologů na téma „Pavel Tigrid a česká demokratická publicistika v exilu“. Debaty se zúčastní dcera Deborah Tigrid, politolog Jacques Rupnik, publicista Karel Hvížďala, bývalý ministr vlády ČSFR a velvyslanec ČR v Rusku Luboš Dobrovský, bývalý velvyslanec ČR ve Francii Pavel Fischer, historici Vilém Prečan, Petr Blažek a Radek Schovánek, podmínečně Karel Swarzenberg (záleží na jeho programu po parlamentních volbách). Video pozdrav a krátký komentář k osobnosti Pavla Tigrida natočil Tomáš Halík. Akci bude moderovat ředitel zpravodajství Českého rozhlasu Jan Pokorný. Konferenční jednání bude natáčeno a ze záznamu vysíláno na ČRo.

středa 25. 10.
Studenti v ulicích Ostravy – happening, pouliční vystoupení a humor jako prostředek k popularizaci myšlenek a díla Pavla Tigrida před veřejností (Tigrid v kramářské písni; Komenský – Tigrid / živý obraz největších českých emigrantů; Čtení v supermarketech; Vyfoťte se s Pavlem!).

Tigridovo svědectví dvacátého století

Kde: Praha – Národní památník na Vítkově, prezidentský salonek
Kdy: 24. října 2017, registrace od 9:15, zahájení v 9:45
Pořadatelé: Historické muzeum Národního muzea a Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
Kontakt: Mgr. Jitka Hanáková, Archiv Národního muzea (e-mail: jitka_hanakova@nm.cz)

Vědecká konference, jež se koná za podpory projektu Evropské unie Horizont 2020, představí osobnost Pavla Tigrida v souvislostech kulturních a politických dějin dvacátého století, jejichž byl Tigrid aktivním účastníkem. Od 17 hod. téhož dne pak proběhne i slavností otevření výstavy o životě Pavla Tigrida.

I. blok (10:00–11:30)
Prokop Tomek: První rozhlasová zkušenost Pavla Tigrida za války v Londýně
Martin Nekola: Pavel Tigrid – (ne)člen exilových organizací
Jan Ivanov: Pomocník či nepřítel? Pavel Tigrid v hledáčku Státní bezpečnosti
Jana Stárková: Pavel Tigrid a československý exil v Rakousku
diskuse

II. blok (11:45–13:15)
Petr Orság: S komunisty se mluví (ba i spolupracuje). Pavel Tigrid a reformní komunisté v exilu po srpnu 1968
Jitka Hanáková: Ivana Tigridová a její Help and Action na obranu lidských práv
Petr Placák: Tigridovo S(s)vědectví a Právo na dějiny
Rudolf Vévoda: Pavel Tigrid a Jerzy Giedroyc, Kultura a Svědectví: Ke spletitým vztahům československého a polského
exilového centra
diskuse

III. blok (14:00–15:30)
Marek Krejčí: Pavel Tigrid jako ministr kultury vlády ČR
Petr Kotyk: Pavel Tigrid v audiovizuálních záznamech z 90. let 20. století uložených v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze
Zora Machková: Osobní archiv Pavla Tigrida v Národním archivu
Anna Vrtálková: Registr kulturní opozice COURAGE
diskuse

Komentovaná prohlídka Národního památníku na Vítkově (15:30–16:30)

Slavností zahájení výstavy Pavel Tigrid / Hlas svobody (17:00)

Oficiální program s bližšími informacemi je dostupný zde, mapka cesty na Vítkov zde.

Dny Pavla Tigrida v Semilech

Kde: Semily
Kdy: 25. – 28. 10. 2017
Pořadatelé: Gymnázium I. Olbrachta, Muzeum a Pojizerská galerie, KC Golf Semily – kino Jitřenka, Státní okresní archiv Semily, Městská knihovna Semily, město Semily

Sté výročí narození politika, novináře a spisovatele Pavla Tigrida, dr. h. c. (1917–2003), které si v letošním roce připomínáme, přivedlo město Semily na myšlenku pojmenovat jeho jménem dosud bezejmenné náměstí v dříve samostatné části města Podmoklicích. Pavel Tigrid byl pražský rodák se semilskými kořeny. Jeho předkové pocházejí ze semilské židovské rodiny Schönfeldů. Tigridův praděd Pavel Schönfeld byl nájemcem semilského pivovaru a majitelem nemovitostí, za svoji činnost pro blaho města byl oceněn čestným občanstvím (1857). Otec P. Tigrida byl bratrancem spisovatele Ivana Olbrachta a synovcem spisovatele Antala Staška, jenž byl v Semilech 35 let advokátem.

Do Semil, města svých předků, zavítal Pavel Tigrid po sametové revoluci čtyřikrát (1991, 1993, 1994 a 2003), zasloužil se o dobudování Pojizerské galerie. Úcta k památce Pavla Tigrida byla projevena dne 9. 12. 2013 zvolením čestným občanem Semil in memoriam.

Pojmenování náměstí bude učiněno slavnostní formou při příležitosti výročí Tigridových narozenin 27. října 2017, a to za účasti rodiny, která žije ve Francii. Organizátoři se snažili volit program tak, aby uspokojil co nejširší publikum, od školní mládeže přes širokou veřejnost až po odborníky, kteří se zabývají dějinami exilu a třetího odboje. Probíhat bude ve čtyřech dnech, od 25. do 28. října, s podporou Ministerstva kultury ČR, Krajského úřadu Libereckého kraje a města Semily.

středa 25. 10.
Gymnázium Ivana Olbrachta: Tigridovské matiné – hosté Petr Pithart, Jiřina Šiklová, P. Josef Kordík a Miloš Plachta, doprovod na akordeon Petr Ochma

čtvrtek 26. 10.
Státní okresní archiv Semily: zahájení výstavy "Hlasy svobody – Rádio Svobodná Evropa ve studené válce" a seminář "Pavel Tigrid a Rádio Svobodná Evropa" s hosty Pavlem Jakubcem, Zorou Machkovou, Prokopem Tomkem, Pavlem Horákem, Petrem Blažkem, Janem Šíchou a Radkem Schovánkem.

Kino Jitřenka Semily: filmový večer s Pavlem Tigridem – Ondřej Šír, Jan Šícha, Radek Schovánek

Kulturní centrum Golf: Dáša Vokatá a Oldřich Kaiser - koncert ze zhudebněných veršů Ivana Martina Jirouse

pátek 27. 10.
Sbor Dr. Karla Farského: ekumenická bohoslužba za Pavla Tigrida

Náměstí Pavla Tigrida: projevy představitelů města a kraje, vystoupení smíšeného sboru Jizerka Semily

Muzeum a Pojizerská galerie: odhalení plastiky Pavla Tigrida od akademické sochařky Terezy Pecinové Salabové, zahájení výstavy „Pavel Tigrid – slovy proti totalitám“, beseda s literárním historikem Petrem Kotykem, laureátem Ceny Českého PEN klubu pro rok 2017

Kulturní centrum Golf: folkový večer s Vladimírem Mertou a Jaroslavem Hutkou

sobota 28. 10.
Kulturní centrum Golf: slavnostní koncert Podkrkonošského symfonického orchestru

Oficiální program s bližšími informacemi je dostupný zde.