Pozvánka: Nezávislá kultura a život v Československu 1948–1989

Kdy: 11. prosince 2017
Kde: Šporkův palác, Hybernská 3, Praha 1, místnost č. 303
Pořadatel: Courage – Connecting collections
Kontakt: Mgr. Miroslav Michela, PhD. (miroslav.michela@ff.cuni.cz), Mgr. Václav Sixta (vaclav.sixta@volny.cz)

Prezentace studentských výzkumů, které vznikly v rámci soutěže projektu Courage. Svou účast na kolokviu prosím nahlašte pořadatelům na uvedené kontakty.

Zahájení (11:00–11:30)
Úvodní slovo Miroslava Michely

I. blok (11:30–12:45)
Veronika Jungmannová: Bytové divadlo jako fenomén přelomu 70. a 80. let 20. století
Jakub Hošek: "Je to cyklotron!" Podoba a strategie vzájemného střetávání opozice a Státní bezpečnosti v 70. a 80. letech 20. století
Martin Kindl: Reflexe marxismu, socialismu a komunismu v exilovém časopisu Studie v letech 1958 až 1976

II. blok (13:15–14:30)
Martin Mejzr: „Na čem závisí nezávislost?“. Fenomén „příživnictví" a jeho vztah ke kulturním aktivitám v prostředí normalizačního Československa
Pavel Kovařík: Vlajkonoši ve vlastních vzpomínkách
Alena Lochmannová: „Kérky starých muklů“ – reflexe proměny symboliky a významu tetování v českých mužských věznicích

Diskuse, ocenění účastníků (14:30–15:00)