Podpořte projekt Rekonstrukce státu

Pět renomovaných protikorupčních organizací působících v České republice (Oživení, Naši politici, Centrum aplikované ekonomie, Otevřená společnost a Frank Bold) spojilo před sedmi lety své síly k realizaci projektu Rekonstrukce státu. Autorem ideje a strategie projektu byl mladý právník Pavel Franc, programový ředitel organizace Frank Bold, dříve Ekologický právní servis. (Název Frank Bold je odvozen od anglických adjektiv s významem otevřený a smělý.)

Základním strategickým cílem projektu bylo prosazení devíti protikorupčních zákonů, které omezí zneužívání moci a plýtvání veřejnými penězi. Týkají se těchto témat:

01 - Průhledné financování politických stran a volebních kampaní

02 - Elektronická majetková přiznání ke dni nástupu do funkce

03 - Smlouvy na internetu

04 - Zrušení anonymních akcií

05 - Odborné nominace do dozorčích rad

06 - Odpolitizování státní správy

07 - Státní zastupitelství bez politických zásahů do vyšetřování

08 - Průhledný legislativní proces

09 - Rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ

K začátku října 2017 se podařilo prosadit pět z nich, řešících tyto otázky: smlouvy na internetu, majetková přiznání politiků, politika bez tajných sponzorů, zrušení anonymních akcií, zákony bez přílepků.

Představitelé a početní aktivisté projektu jednají se všemi politickými stranami i s jednotlivými poslanci, jejichž přístup ke konkrétní problematice vyhodnocují podle neideologicky a pragmaticky stanovených kritérií. Projekt je financován výhradně z grantů a z darů soukromých dárců, které přicházejí na transparentní účet; není financován žádnou politickou stranou.

Projektu Rekonstrukce státu se nyní účastní téměř dvacítka nevládních organizací, které se zabývají otázkami dobrého vládnutí, transparentnosti a odpovědnosti veřejné správy. Plenární zasedání členských organizací bývá jednou za 3 měsíce a schvalují se na něm hlavní strategické kroky. Podle svého know-how se pak jednotlivé organizace podílejí na práci odborných skupin, kampaních nebo monitoringu politiků.

Projekt Rekonstrukce státu byl v dubnu letošního roku rozšířen o výzvu vládě i opozici, aby byly dodržovány zásady demokratického vládnutí. Nezávislí experti zformulovali 19 „mantinelů demokracie", které by žádná demokratická vláda neměla překračovat (Mantinely demokracie). Současně iniciativa zdůraznila, že dodržování zásad demokracie je také věcí občanů, a výzvu parlamentním stranám doplnila o výzvu občanům „pojďte sledovat kroky vlády společně s námi“. K tomuto účelu na svých internetových stránkách uveřejňuje ke každému mantinelu informaci o tom, jaké kroky podniká a jaká je reakce vládních míst. Občané mají možnost podpořit výzvu svým podpisem; k 5. květnu 2018 tak učinilo 5 206 občanů.

Tato věc se týká každého, také historiků a všech, kdo sledují webový portál ČSDS. Přihlaste se i Vy, jde o dobrou věc.

vyzva