Výzva spolku Archiv Ladislava Hejdánka (ALH)

Vážení přátelé či příznivci Ladislava Hejdánka,

u příležitosti nedožitých 93. narozenin nedávno zesnulého prof. Hejdánka si vás dovolujeme oslovit s malou prosbou.

Od roku 2011 existuje spolek „Archiv Ladislava Hejdánka“, který na dobrovolnické bázi usiluje o zmapování a uspořádání Hejdánkova díla a šíření jeho myšlenkového odkazu. Ladislav Hejdánek našemu spolku za tuto dobu poskytl množství rukopisů (včetně zatím nepublikovaných) či audionahrávek z bytových seminářů, které postupně zpracováváme a zpřístupňujeme na webové stránce www.hejdanek.eu. (Originály rukopisů jsou uloženy v samostatném fondu v Archivu Univerzity Karlovy.)

Je však pravděpodobné, že existují další materiály vztahující se k Ladislavu Hejdánkovi, o nichž zatím nevíme. K tomu se váže naše prosba: pokud byste sami měli k dispozici například text či nahrávku, které byste nám byli ochotni v kopii poskytnout, dejte nám prosím vědět. Náš zájem se vztahuje zejména k Hejdánkovým rukopisům či strojopisům, korespondenci, nahrávkám či zápiskům z bytových seminářů nebo univerzitních přednášek, fotografiím apod.

Pokud víte o někom dalším, kdo by podobným způsobem mohl přispět, prosíme vás o předání této zprávy. Budeme rádi, pokud náš webový archiv či vznikající biografická kniha budou moci nabídnout co možná nejúplnější obrázek o Hejdánkově osobnosti.


S pozdravem a poděkováním
za Archiv Ladislava Hejdánka
Jan Hron


Připojujeme se k této výzvě, protože máme s AJL nejlepší zkušenost, na jeho webové stránce lze najít informaci o každé položce Hejdánkova rozsáhlého díla, a kromě všeho ostatního (bibliografie, citáty, kartotéka atd.) v oddílu DIGIARCHIV 858 záznamů jeho textů od referátů a přednášek přes články až po knižní publikace. Sami jsme odtud se souhlasem ALH převzali a zařadili do Dokumentace Charty 77 všech 62 Hejdánkových Dopisů příteli, které vycházely v samizdatu od února 1977 do května 1980, nejprve jednotlivě a pak ve svazcích za každý rok.

bibliografii sekundární literatury o Ladislavu Hejdánkovi není ještě uveden nekrolog Miloše Rejchrta uveřejněný v Lidových novinách (Orientace) 2. května 2020, na který zde odkazujeme.