Nově naskenované publikace na webu ČSDS

Systematicky skenujeme a zpřístupňujeme těžko dostupné publikace jako pomůcku ke studiu širokému okruhu návštěvníků či uživatelů našeho internetového portálu. Přirozeně musíme brát ohled na autorská práva. V některých případech, zvláště když jde o exilové knížky, uveřejňujeme takové vydání pro informaci, jaká byla jeho grafická úprava.

Dnes zařazujeme do příslušných rubrik knižních publikací knihu Jaroslava Brodského, generálního tajemníka organizace bývalých politických vězňů K231, s názvem Řešení gama, napsanou v exilu roku 1970. Z exilových knížek jsou to dále dvě brožury Pavla Tigrida – Marx na Hradčanech (New York 1960) a Kvadratura kruhu, dokumenty a poznámky k československé krizi 1968-1970 (Paříž 1970). Knížka Jan Masaryk: osobní vzpomínky (Londýn 1952) je od anglického diplomata R. H. Bruce Lockharta. Během roku 1968 připravovanou zprávu o politických procesech a rehabilitacích v Československu 1949-68, která vzhledem k nastupující normalizaci už nespatřila světlo světa, ale byla propašována do zahraničí, vydal v roce 1970 ve Vídni Jiří Pelikán; na obálce měla krycí titul Příspěvek k dějinám KSČ 1949-1968 (Kniha se totiž pašovala zpět do Československa). Poslední v řadě je sborník dokumentů Československo a Marshallův plán, vydaný Ústavem pro soudobé dějiny r. 1992 jako první titul ediční řady Sešity.

Řešení gama

BRODSKÝ, Jaroslav
více

Marx na Hradčanech

TIGRID, Pavel
více

Kvadratura kruhu

Dokumenty a poznámky k československé krizi 1968-1970
TIGRID, Pavel
více

Jan Masaryk: osobní vzpomínky

LOCKHART, Robert Hamilton Bruce
více

Potlačená zpráva

Zpráva komise ÚV KSČ o politických procesech a rehabilitacích v Československu 1949-1968
více

Všechny námi dosud naskenované publikace naleznete v sekci Digitalizované materiály.