Nejnovější kniha historika Jiřího Suka

Na samém prahu letošního roku (podle oznámení na internetu 4. ledna 2021) vydalo Nakladatelství Lidové noviny pod názvem Šťastné zítřky, úzkostné včerejšky. Eseje o kolizích na české cestě ke komunismu soubor esejů, rozhovorů a polemik Jiřího Suka, porůznu publikovaných v předcházejícím dvacetiletí. Jejich tématem jsou mezní situace v historii komunistického režimu (únor 1948, srpen 1968, leden 1969, leden 1977, listopad 1989 atd.), které dodnes plně zaměstnávají odbornou historiografii a jsou stále živé v historické paměti současných generací. Sborník je uveden pozoruhodným Prologem o paměti na hřbitově, v obýváku a šupleti i dějinách za dveřmi, který tu uveřejňujeme s laskavým souhlasem autora. Bezpochyby probouzí chuť přečíst si celou knihu.


Jiří Suk (nar. 1966) pracuje v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Zabývá se vybranými otázkami československého vývoje v období komunistického režimu a postkomunismu, zejména komunistickým utopismem a ekonomickým revizionismem, disentem a jeho intelektuálním a politickým dědictvím, historickou úlohou Václava Havla, československou a českou transformací po roce 1989.

Publikoval monografie Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize 1989–1990 (Praha 2003 a 2009), Politika jako absurdní drama. Václav Havel v letech 1975–1989 (Praha 2013) a Veřejné záchodky ze zlata. Konflikt mezi komunistickým utopismem a ekonomickou racionalitou v předsrpnovém Československu (Praha 2016). Dále vydal studii Konstituční, nebo existenciální revoluce? Václav Havel a Federální shromáždění 1989/1990 (Praha 2014), podílel se mimo jiné na kolektivních monografiích Rozděleni minulostí. Vytváření politických identit v České republice po roce 1989 (Praha 2011) a Šest kapitol o disentu (Praha 2017) a je spolueditorem mezinárodního sborníku Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří. Eseje o Moci bezmocných (s Kristinou Andělovou, Praha 2016).

Stastne_zitrky_obalka

Obsah:

Prolog o paměti na hřbitově, v obýváku a šupleti a dějinách za dveřmi …7

Eseje

„Náš malý poloříjen“……………. 17
Básník a totalita. Prometheova játra Jiřího Koláře …31
Utopický racionalismus pražského jara 1968…… 40
Slova a ruce proti tankům. Praha, 21.–27. srpna 1968… 46
Zbývá už jen ticho. Praha, 16.–25. ledna 1969… 59
Národ sobě. Komunisté, umělci a lid v lednu 1977… 69
Dramatik a totalita. První vězení Václava Havla… 80
„Vidím vám všem až do žaludku.“ Sesazování Gustáva Husáka v roce 1987… 92
Svoboda – Prostor – Veřejnost. Listopad 1989 z ulice… 109
Odhalit a ukázat. Jak se po sametové revoluci zabavoval komunistický majetek a pátralo po konfidentech tajné policie …124

Rozhovory

Začouzený vzduchem revoluce… 135
Hon na agenty byl omyl… 144
Byl vizionář, svoji vizi ale neprosadil… 153
Utvářet vlastní život jako umělecké dílo… 164
Pražské jaro: vrchol i zlom socialistického utopismu… 174
Žijeme v kontinuální převratné změně… 180

Polemiky

Život Václava Havla v pětapadesáti vinětách zhotovených anglickým politologem
Johnem Keanem …191
Alexander Dubček – velký státník, nebo politický symbol? …206
Je v pražském jaru 1968 alternativa k dnešnímu kapitalismu?... 219
Kdyby to neskončilo, bylo by to na věčné časy a nikdy jinak… 226
Epilog na počest starého mistra Burckhardta… 233
Poznámky k polemické části… 239

Prameny a literatura k esejistické části… 247
Ediční poznámka… 254
Jmenný rejstřík… 258