Thematic documentation

IV. sjezd Svazu československých spisovatelů

Dokumentace přináší zápisy ze sjezdu, ale i dokumenty z provenience KSČ, které ilustrují odmítavý postoj stany k průběhu fóra.  Více >>>

Dějinné mezníky a události

Co byla „Černá kniha" a kdo za ní stál? Které události předznamenaly přelomový rok 1989? Jak Palachův odkaz ovlivnil dění po 20 letech a je stále aktuální? Více >>>

Dokumentace Charty 77

Charta se v průběhu své existence nevyjadřovala pouze k eminentně politickým záležitostem, ale vydala několik desítek vyjádření k řadě eminentně politických otázek, ale i mnoho dokumentů zaměřených na různé oblasti života, např. právní řád, stav ekonomiky, ekologická situace, problematika školství a výzkumu, postavení etnických menšin, stav duchovních, náboženských a kulturnich svobod atd. Více >>>

Kominforma – cesta k únoru 1948

Dokumentace přináší referáty z ustavující schůze Informačního byra komunistických a dělnický stran a dobové publikace, jež ilustrují, jak bylo vytvoření Kominformy prezentováno československé veřejnosti zanedlouho po jejím vzniku. Více >>>

Mezinárodní helsinská federace pro lidská práva (IHF) 1982-1989

Dokumentace shrnuje tiskem vydané zprávy IHF od jejího vzniku až po rok 1989. Obsahuje dochované původní materiály v angličtině a jejich stručnější verzi v českém překladu. Více >>>

Osobnosti

Významné osobnosti českého exilu a samizdatu ve zprávách, článcích, publikacích a dokumentech Československého dokumentačního střediska. Více>>>

Pavel Tigrid 1917–2017

K poctě spoluzakladatele Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury, Pavla Tigrida, jsme na našem webu zpřístupnili texty připomínající tuto významnou osobnost československého exilu i ukázky z jeho vlastní tvorby. Více >>>

Pražské jaro 1968

Dokumentace obsahuje některé dokumenty z let 1968-1970 a připomíná starší publikace, studie a články vydané do roku 1998, z nichž vyplývá, jak se v čase vyvíjely interpretace pražského jara. Více >>>