Prsty do ran I – nový svazek sebraných spisů Petra Pitharta

Zpráva, 18. 12. 2018
V nakladatelství Academia vyšel soubor textů Petra Pitharta z let 1968−1989. V předmluvě se dovídáme málo známé informace o autorově mládí a začátcích jeho tvorby. Byly to nejprve „juvenilní básničky“ (řečeno jeho vlastními slovy); ukázkami této poezie svazek začíná. Pak následují články z let 1... > více

Další naskenované publikace

Zpráva, 17. 12. 2018
Uživatelé naší webové stránky mají nyní možnost prohlédnout si kompletně naskenovaná všechna čísla čtvrtletníku Acta 1987–1989 (1-12) v češtině i angličtině. > více

Zapomenutý rok 1988

Zpráva, 14. 12. 2018
Pod tímto titulkem uvádí šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery v pořadí čtvrtý letošní speciál Respektu, vydaný na konci listopadu. Publikace o rozsahu 132 stran s názvem „1988: cesta ke svobodě začíná“ se věnuje událostem roku 1988 a první poloviny roku 1989, a to nejen politickým, ale také ... > více

27. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR

Zpráva, 12. 12. 2018
Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 se po několikaměsíční intenzivní přípravě podařilo pedagogu chebského gymnázia Miroslavu Stulákovi a sehranému týmu studentů uskutečnit finále 27. ročníku největší středoškolské týmové soutěže v naší zemi nazvané Dějepisná soutěž studentů gymnázií ČR a SR. I letos s... > více

Říjnová a listopadová výročí událostí roku 1988

Zpráva, 2. 12. 2018
Při letošní bilanci jubilejních osmiček – 1918, 1938, 1948, 1968 – jako by česká média zapomněla, co významného se odehrálo před třiceti lety, v říjnu a listopadu 1988. Těch významných událostí bylo několik a ve svém úhrnu předznamenaly přelomový rok 1989. „Strana a vláda“ se sama postarala o sv... > více

Národní archiv převzal dokumenty fondů na podporu Charty 77 z Norska a Dánska

Zpráva, 19. 10. 2018
Ve čtvrtek 11. října byly Národnímu archivu slavnostně předány dokumenty norského Fondu na podporu Charty 77 (Støttefondet for Charta 77) a dánského Dialogu s Chartou 77 (Dialog med Charta 77). Obě organizace se před rokem 1989 podílely na shromažďování finančních prostředků na podporu českoslov... > více

Gratulace k osmdesátinám Ivana M. Havla

Zpráva, 11. 10. 2018
Dnes, 11. října 2018, se dožívá osmdesátky doc. Ing. Ivan M. Havel, CSc., Ph.D., veřejně činný intelektuál a vědec, pracující především v oborech kybernetika, umělá inteligence, robotika a filozofie. K této příležitosti připravujeme dokumentaci. Budou v ní mj. dvě knížky blahopřejných textů a po... > více

Ještě k historii „Černé knihy“

Zpráva, 24. 9. 2018
Zveřejnění naší zprávy Čeští historici a Historický ústav ČSAV v letech 1968-1970 (a připojené dokumentace) dne 30. srpna 2018 vyvolalo u čtenářů naší webové stránky značný ohlas a zájem o další dokumenty ke kauze „Černá kniha“. Abychom alespoň částečně vyhověli, přinášíme dnes dokumenty z jedná... > více

Návštěva Davida Skillinga v ČSDS

Zpráva, 17. 9. 2018
Letos v létě v průběhu své pětitýdenní cesty po Evropě zavítali syn H. Gordona Skillinga Kanaďan David Skilling a jeho manželka Jane Francis do Prahy, Olomouce a Bratislavy, aby se setkali s dlouholetými přáteli. V Praze navštívili nové sídlo ČSDS, kde se seznámili s osobním fondem H. Gordon Ski... > více

Čeští historici a Historický ústav ČSAV v letech 1968-1970

Zpráva, 30. 8. 2018
Jako každé významné výročí i letošních 50 let od „pražského jara 1968" oživilo historickou paměť společnosti, rozšířilo a prohloubilo ji, ale zároveň připomnělo, co všechno zůstáváme této etapě nedávné minulosti dlužni. O době, kterou můžeme nazvat převratnou, kdy čas ubíhá zrychleně, kdy lidé m... > více

Husákovi zbrojnoši v české literatuře po roce 1989

Zpráva, 15. 8. 2018
Už delší dobu jako historik s potěšením sleduji, jak velkou práci dělají Lidové noviny pro kultivování historické paměti české společnosti. Historické seriály z nejnovějších dějin – namátkou jmenuji loňský třicetidílný o Chartě 77 a stejně rozsáhlý o protektorátu a atentátu na Heydricha, letošní... > více

Dokumentace k pražskému jaru 1968

Zpráva, 1. 8. 2018
S blížícím se 50. výročím invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa jsme připravili novou dokumentační sbírku. Rozsáhlá Dokumentace k pražskému jaru 1968 začíná kronikou událostí od léta 1967 do konce roku 1970. Obsahuje dále některé dokumenty z let 1968-1970 a připomíná starší publikace,... > více

Dokumentace k Mezinárodní helsinské federaci pro lidská práva

Zpráva, 21. 6. 2018
Po pětitýdenní přestávce, za kterou se omlouváme, pokračujeme v pravidelné prezentaci zpráv, informací, studijních materiálů a archivních pramenů. V našich rubrikách najdete nově rozsáhlou dokumentaci k historii Mezinárodní federace pro lidská práva v letech 1982 až 1989. > více

Čtyřicet let od založení VONS

Zpráva, 11. 5. 2018
V posledním týdnu letošního dubna uplynulo 40 let od založení Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. K této příležitosti vysílala ČT2 dne 24. dubna 2018 dokumentární film Olgy Sommerové a Knihovna Václava Havla uspořádala 26. dubna celovečerní setkání dosud žijících členů VONS a odborné veřej... > více

Podpořte projekt Rekonstrukce státu

Zpráva, 5. 5. 2018
Pět renomovaných protikorupčních organizací působících v České republice (Oživení, Naši politici, Centrum aplikované ekonomie, Otevřená společnost a Frank Bold) spojilo před sedmi lety své síly k realizaci projektu Rekonstrukce státu. Autorem ideje a strategie projektu byl mladý právník Pavel Fr... > více

Prvních 100 dnů Charty 77

Zpráva, 2. 5. 2018
Ve čtvrtek 26. dubna 2018 byla v Literární kavárně Academia slavnostně představena kniha Petra Blažka a Radka Schovánka Prvních 100 dnů Charty 77: Průvodce historickými událostmi. Prezentaci zahájil Jiří Padevět, ředitel nakladatelství Academia, které knihu vydalo, a poté promluvili autoři. O po... > více

Šest kapitol o disentu

Zpráva, 1. 5. 2018
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR vydal nedávno jako 51. svazek své ediční řady Sešity sborník šesti studií, z nichž každá se týká významného tématu soudobých dějin české společnosti v období třiceti let od roku 1970 do přelomu tisíciletí. Cílem publikace je představit disent jako politický, kultur... > více

Významná práce k dějinám pražského jara 1968

Zpráva, 25. 4. 2018
Profesor mnichovské univerzity a předseda představenstva Collegia Carolia Dr. Marin Schulze-Wessel vydal k letošnímu 50. výročí v nakladatelství Reclam Verlag knihu Der Prager Frühling. Aufbruch in eine neue Welt (Pražské jaro. Vykročení do nového světa), 323 stran. Současně se dovídáme, že Coll... > více

Zpráva o činnosti ČSDS v roce 2017

Zpráva, 25. 4. 2018
projednaná a schválená na zasedání správní a dozorčí rady ČSDS, o. p. s., dne 17. dubna 2018 Realizace hlavních projektů 1. V první polovině roku 2017 pokračovala práce na projektu financovaném z větší části nadací George Sorose Foundation to Promote Open Society, zahájená v lednu 2016. V projek... > více

Rozhlasové portréty na stanici Vltava

Zpráva, 22. 4. 2018
Spisovatel a žurnalista David Vaugham zve všechny čtenáře stránek Československého dokumentačního střediska k poslechu nové řady edukativně popularizačního seriálu Kontexty: „Milí přátelé, od 23. 4. do 27. 4. bude stanice Vltava vysílat cyklus portrétů, které jsem natočil s lidmi, kteří nejsou r... > více

O Gordonu Skillingovi v Knihovně Václava Havla

Zpráva, 21. 4. 2018
V rámci programu 13. ročníku festivalu Americké jaro se konal v Knihovně Václava Havla vzpomínkový večer věnovaný Gordonu Skillingovi. Program byl zahájen promítnutím dokumentárního filmu Dominika Jůna podle scénáře Jitky Hanákové Malé kroky, velké stopy: H. Gordon Skilling v Československu. Pot... > více

Ještě o Ivanu Pfaffovi

Zpráva, 19. 4. 2018
aktualizováno 7. 5 2018 V doplňku k dokumentaci IV. sjezdu spisovatelů, který jsme nedávno zveřejnili na našem webu, jsme se zmínili o Ivanu Pfaffovi v roli pilného spolupracovníka komunistické zpravodajské služby v letech 1979−1989. O této stránce jeho aktivit nenajdeme žádnou zmínku v životopi... > více

Výstava a diskusní večer věnované H. Gordonu Skillingovi

Zpráva, 8. 4. 2018
V rámci 13. ročníku mezinárodního festivalu Americké jaro si připomeneme osobnost kanadského historika Harolda Gordona Skillinga, jenž se zasloužil o vznik Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury a stal se prvním předsedou jeho vědecké rady. Ve dnech 4.–24. dubna 2018 může... > více

Československá emigrace ve Švýcarsku po roce 1968

Zpráva, 7. 4. 2018
Švýcarské velvyslanectví v České republice připravilo u příležitosti 100. výročí založení Československa a 50. výročí invaze vojsk států Varšavské smlouvy výstavu Druhý život. Příběhy lidí, jejichž novým domovem se po roce 1968 stalo Švýcarsko.  Její základ tvoří dvacet pět unikátních životních ... > více

Dodatek k dokumentaci o IV. sjezdu čs. spisovatelů v červnu 1967

Zpráva, 1. 4. 2018
K historii IV. sjezdu spisovatelů patří i příběh spojený se zveřejněním údajného Manifestu československých spisovatelů ke světové veřejnosti, který byl bona fide otištěn anglicky v londýnském časopisu Sunday Times 3. září 1967 a česky v exilovém měsíčníku České slovo s datem 7. září 1967. První... > více

Jim Ottaway Is Eighty

Zpráva, 23. 3. 2018
James H. Ottaway, Jr., Jim to his friends, is a journalist, publisher, and philanthropist. He was born on 24 March 1938 in Binghamton, New York, in the family of a newspaper publisher. A graduate of Yale University, from the age of sixteen onward he worked as a journalist and publisher in variou... > více

Videozáznam z jednání Schwarzenberského sympozia

Zpráva, 20. 3. 2018
V pondělí 19. 2. 2018 se konalo od 13:30 do 17:30 v Hlavním sále Senátu Parlamentu České republiky Schwarzenberské sympozium, které programově připravila Knihovna Václava Havla. Sympozium zahájil a úvodní slovo pronesl Jiří Šesták, místopředseda Senátu Parlamentu ČR. Jednání pak pokračovalo ve č... > více

Prezentace knihy Únor 1948 očima poražených

Zpráva, 13. 3. 2018
Aktualizováno 23. 5. 2018 ČSDS o. p. s. spolu s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR uspořádaly 8. března 2018 v Muzeu Kampa prezentaci knihy Únor 1948 očima poražených. Záznam diskusí československých exilových politiků z let 1949–1950 (eds. Pavel Horák a Vilém Prečan). Publikace vyšla k 70. vý... > více

Kominforma – cesta k únoru 1948

Zpráva, 3. 3. 2018
Vilém Prečan, Ondřej Valtus V průběhu letošního února si česká veřejnost připomínala v pořadí první výročí z řady “osmičkových” milníků československých dějin 20. století – vládní krizi v únoru 1948 a následné převzetí státní moci československou komunistickou stranou, jež nastolila Stalinovu př... > více

Karel Pichlík (1928–2001)

Zpráva, 2. 3. 2018
2. března 2018 by se dožil devadesáti let český historik Karel Pichlík. Když před sedmnácti lety 16. dubna 2001 neočekávaně zemřel, zhodnotili jeho životě a dílo v Česko-slovenské historické ročence (2001) tři jeho kolegové, kteří ho znali zblízka – Robert Kvaček, Peter Švorc a Vilém Prečan. Jej... > více

Výstava k nedožitým 95. narozeninám Jana Vladislava

Zpráva, 1. 2. 2018
Knihovna Libri prohibiti uspořádala 24. ledna 2018 vernisáž výstavy Vlastní cestou k nedožitým 95. narozeninám básníka a překladatele Jana Vladislava (15. ledna 1923, Hlohovec, nyní Slovensko – 3. března 2009, Praha). Vernisáž zahájil ředitel knihovny Jiří Gruntorád, o Janu Vladislavovi promluvi... > více

Pozvánka: Vernisáž výstavy Neviditelný most Milada Blekastadová 1917–2003

Zpráva, 22. 1. 2018
V pátek 26. ledna se na zámku Dobřichovice uskuteční vernisáž putovní výstavy nakladatelství Elg o bohemistce, komenioložce, překladatelce a literární historičce Miladě Blekastadové, která se svým celoživotním úsilím zasloužila o představení zásadních děl české literatury 20. století norským čte... > více

Poděkování Viléma Prečana

Zpráva, 17. 1. 2018
Vážení přátelé, Vaše blahopřání k úspěšnému dokončení mé 17. pětiletky mě velice potěšilo. To úspěšné odvozuji od toho, že jsem se těch 85. narozenin dožil a že nejsem – soudě podle reakcí mého okolí – zcela zblblý. Odpusťte mi prosím, že Vám neodpovídám každému jednotlivě, jak bych rád učinil. ... > více

Vilém Prečan 85

Zpráva, 14. 1. 2018
9. ledna oslavil historik, archivář, zakladatel Československého dokumentačního střediska a první ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR prof. Vilém Prečan své 85. narozeniny. Při této příležitosti uspořádala česká sekce projektu COURAGE spolu se Společností gen. M. R. Štefánika, Slovenským dom... > více

Digitalizovaný výbor Milana Šimečky, e-kniha Kruhová obrana

Zpráva, 5. 1. 2018
Rádi bychom upozornili na další digitalizační přírůstek bratislavské Nadace Milana Šimečky, jež od minulého roku postupně zpřístupňuje jako e-knihy výbor z díla předního českého a slovenského předlistopadového nezávislého filosofa a literárního kritika Milana Šimečky. Po e-knize Obnovení pořádku... > více

PF 2018

Zpráva, 31. 12. 2017
více

Congratulations to Karel Schwarzenberg on his 80th Birthday

Zpráva, 10. 12. 2017
In the name of the members of the Board of Directors and Supervisory Body of the ČSDS and of our executive team, and in the name of František Janouch and Ľubomír Ďurovič, cofounders of the original Czechoslovak Centre of Independent Literature, we sincerely congratulate Karel Schwarzenberg on hi... > více

Historik Petr Blažek o deseti letech činnosti Ústavu pro studium totalitních režimů

Zpráva, 1. 12. 2017
V souvislosti s letošním desátým výročím založení Ústavu pro studium totalitních režimů bychom chtěli upozornit na kritický rozhovor s historikem Petrem Blažkem, který byl před týdnem publikován v Salonu Práva. Rozhovor byl posléze rozšířen o následnou reakci náměstka ředitele ÚSTR Ondřeje Matěj... > více

Pozvánka: Nezávislá kultura a život v Československu 1948–1989

Zpráva, 21. 11. 2017
Kdy: 11. prosince 2017 Kde: Šporkův palác, Hybernská 3, Praha 1, místnost č. 303 Pořadatel: Courage – Connecting collections Kontakt: Mgr. Miroslav Michela, PhD. (miroslav.michela@ff.cuni.cz), Mgr. Václav Sixta (vaclav.sixta@volny.cz) Prezentace studentských výzkumů, které vznikly v rámci soutěž... > více

Nová kniha Martina M. Šimečky „Medzi Slovákmi“

Zpráva, 15. 11. 2017
Jakou cestu jsme od listopadu 1989 ušli? Kam směřujeme? Jaká je naše národní identita? Nad těmito a mnoha dalšími otázkami přemítá přední slovenský publicista, spisovatel, intelektuál a někdejší aktivní účastník československého disentu Martin M. Šimečka ve svém posledním souboru esejí, který ne... > více

Digitalizační projekt Pavel Tigrid

Zpráva, 3. 11. 2017
K nedožitým stým narozeninám spoluzakladatele Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury Pavla Tigrida jsme na našich webových stránkách volně zpřístupnili tematický výber digitalizovaných studií, článků, vzpomínek a dalších známých i dosud nepublikovaných materiálů. Naleznet... > více

A new home for ČSDS

Zpráva, 1. 11. 2017
In connection with the reorganisation at the Historical Museum of the Czech National Museum, the Czechoslovak Documentation Centre has changed its address. Its current seat is in the New Building of the National Museum (originally the Czechoslovak Federal Parliament and subsequently Radio Free E... > více

Šimečkovo „Obnovení pořádku“ jako e-kniha zdarma

Zpráva, 11. 10. 2017
Bratislavská Nadace Milana Šimečky při příležitosti vydání slovenské verze díla Milana Šimečky Obnovení pořádku jako e-knihy uspořádala 2. října 2017 v knihkupectví Artfórum diskusní večer o tomto významné díle. Obnovení pořádku s podtitulem Příspěvek k typologii reálného socialismu vyšlo nejprv... > více

Komplexní vyhledávač Platformy evropské paměti a svědomí a Centra pro dokumentaci totalitních režimů

Zpráva, 11. 10. 2017
Platforma evropské paměti a svědomí a Centrum pro dokumentaci totalitních režimů spustily novou službu – souhrnný vyhledávač nad dosud existujícími online evidencemi osob, které vedly komunistické bezpečnostní složky Československa. Vyhledávač je dostupný na adrese projektu www.ibadatelna.cz a k... > více

Výstava „Voll der Osten. Leben in der DDR“ („To byl Východ. Život v NDR“)

Zpráva, 5. 10. 2017
Spolková nadace pro zpracování dějin diktatury SED představuje společně s renomovanou fotografickou agenturou Ostkreuz putovní výstavu fotografií Haralda Hauswalda, který v 80. letech minulého století průběžně dokumentoval bezprostřední každodennost života ve východním Berlíně. Výběr z více než ... > více

Soutěž projektu COURAGE: Otevřená výzva tvůrcům dokumentárních filmů na téma „Kultura jako hnutí odporu v bývalých socialistických zemích východní Evropy“

Zpráva, 18. 9. 2017
COURAGE-PAREVO Mezinárodní festival dokumentárních filmů je soutěžní festival dokumentárních filmů ve východní Evropě, který se věnuje tématu kulturní opozice a disentu v zemích bývalého socialistického bloku. Hledáme vysoce kvalitní dokumentární filmy, schopné přimět k zamyšlení a zaujmout širo... > více

Říjen s Pavlem Tigridem – přehled chystaných událostí

Zpráva, 15. 9. 2017
V příštím měsíci uplyne sto let od narození českého spisovatele, publicisty, politika a nejvýraznějšího představitele českého protikomunistického exilu Pavla Tigrida. Rádi bychom Vás proto upozornili na nadcházející vědecké, kulturní a upomínkové události: Pavel Tigrid a česká demokratická publi... > více

10 let od založení Ústavu pro studium totalitních režimů

Zpráva, 30. 8. 2017
U příležitosti první dekády činnosti Ústavu pro studium totalitních režimů publikovaly Lidové noviny kritický komentář Petra Zídka společně s anketou, do níž přispěli historici Jan Němeček, Miroslav Vaněk a Luboš Velek, a začátkem září též i polemiku historika Ondřeje Matějky. Se svolením redakc... > více

Dokumentace Charty 77 – přehled digitalizovaných knih

Zpráva, 14. 8. 2017
Rádi bychom upozornili na soubor zpřístupněných publikací v projektu Dokumentace Charty 77, který je realizován od počátku letošního roku. Kolekci knih budeme časem rozšiřovat, v současné době dokončujeme databázi všech prohlášení a textů Charty 77 v přepisech. Charta 77: Dokumenty 1977–1989 (2... > více

Doporučujeme: Kommunismusgeschichte.de

Zpráva, 14. 7. 2017
Rádi bychom upozornili na nový ambiciózní projekt Spolkové nadace pro zpracování dějin diktatury SED (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur), jež k blížícímu se stému výročí Říjnové revoluce spustila rozsáhlou tematickou stránku spjatou k dějinách komunismu – Kommunismusgeschichte.de.... > více

Digitalizační projekt „IV. sjezd Svazu československých spisovatelů“

Zpráva, 27. 6. 2017
K padesátému výročí IV. sjezdu spisovatelů, který překročil hranice umělecké tvorby a předznamenal svým průběhem pražské jaro, s radostí představujeme digitalizační projekt, jehož cílem je volně zpřístupnit výběr z publikací a dokumentů, jež se tematicky vážou k této dějinné události. Hlavními p... > více

Neznámý text Václava Havla z roku 1967

Zpráva, 19. 6. 2017
Vilém Prečan Při rešerších ve fondu Svaz československých spisovatelů (Literární archiv Památníku národního písemnictví) objevil odborný pracovník ČSDS Mgr. Ondřej Valtus dosud neuveřejněný text Václava Havla, který není k dispozici ani v databázi archivu Knihovny Václava Havla. Jde o Havlovo st... > více

Heydrichův pohřeb a Lidická tragédie v západoněmecké televizi v roce 1982

Zpráva, 13. 6. 2017
Německá televizní stanice Norddeutscher Rundfunk se sídlem v Hamburku vysílala v letech 1979–1985 každou sobotu dokumentární seriál „Vor vierzig Jahren“ (Před čtyřiceti lety). Půlhodinový program začínal vždy časově odpovídajícím válečný filmovým týdeníkem, na který navazovaly další střihové dok... > více

Ludmila Šeflová-Hanušová (1928–2017), bibliographer in exile

Zpráva, 8. 6. 2017
The death has been announced at the age of 88 on 13 May 2017 of Ludmila Šeflová-Hanušová, librarian, teacher and tireless bibliographer. In exile in the Netherlands for several decades, she mapped and noted the literary works of Czechs and Slovak authors published in the West after 1948. Her fir... > více

Nadace Charty 77 ocenila hudebníka Radka Bangu a spisovatelku Sylvii Richterovou

Zpráva, 2. 6. 2017
31. května se v sídle pražského primátora uskutečnilo slavnostní udělení cen Nadace Charty 77 – Ceny Františka Kriegla za občanskou statečnost a Ceny Toma Stopparda za esejistické dílo. Laureátem Ceny Františka Kriegla pro rok 2016 se stal zpěvák a hudebník Radek Banga za svůj protest při loňské... > více

Awards of the Society of Arts and Sciences, Prague 2017

Zpráva, 31. 5. 2017
The Awards of the Society for Science and the Arts, Prague 2017, for service in the promotion of Czech culture and science abroad were presented by the Society of Arts and Sciences in cooperation with the Standing Senate Commission of the Parliament of the Czech Republic on Compatriots Living Ab... > více

Death of Božena Fuková, a courageous member of parliament who rejected the Soviet occupation

Zpráva, 24. 5. 2017
On 18 May 2017 the death was announced, after a long illness, of Božena Fuková, economist and former Member of Parliament of the Czechoslovak Socialist Republic, who on 18 October 1968 voted with František Kriegel, Gertruda Sekaninová-Čakrtová and František Vodsloň against the agreement concerni... > více

Odkaz Jana Patočky – nová kniha esejí a mezinárodní konference v Belgii

Zpráva, 23. 5. 2017
Výroční rok 2017 již přinesl několik slavnostních událostí, jež upomínaly odkaz a osobnost filozofa a mluvčího Charty 77 Jana Patočky při příležitosti 40 let od publikování Prohlášení Charty 77 a vstupu Charty 77 do života, setkání Jana Patočky s nizozemským ministrem zahraničí Maxem Van der Sto... > více

George Theiner Award 2017

Zpráva, 22. 5. 2017
The George Theiner Award was presented at the traditional ceremony held annually in May at the World of Books exhibition. The Award is made to a personality or institution that has made a significant contribution to the expansion and promotion of Czech literature outside the Czech Republic. The ... > více

The Anthology "In the Service of Czecho-Slovak Understanding: Hommage to Vojta Čelko" accessible electronically

Zpráva, 22. 5. 2017
Less than a year ago, an anniversary anthology was published in honour of the Slovak historian, publicist and outstanding personality of Czecho-Slovak cultural reciprocity PhDr. Vojtech Čelko, as a cooperative effort of the ČSDS, the Faculty of Political Science and International Relations of th... > více

Helena Prečanová’s 80th Birthday

Zpráva, 15. 5. 2017
Helena Prečanová celebrated her 80th birthday in May – we heartily congratulate her on this splendid occasion! > více

Progress report on the availability of the Charter 77 collection

Zpráva, 12. 5. 2017
The process of putting the archival collection Charter 77 available described in the previous report (Czech only) has started with a group of archivalia called Dokumenty (Documents). A total of 598 (more precisely 597) items were grouped in this (to use current archival terminology) series in th... > více

Invitation: Philosophy, Theology and Non-Political Politics

Zpráva, 3. 5. 2017
We cordially invite you to an evening debate honouring the ninetieth birthdays of the philosopher Ladislav Hejdánek and of the theologian Jakub Trojan. Where: Václav Havel Library, Ostrovní 13, Prague 110 00 When: 11 May 2017, 19:00 – 21:00 (in Czech only) The discussants will be the theologian... > více

Paul Wilson, holder of the Revolver Revue Award

Zpráva, 27. 4. 2017
The Award of the cultural journal Revolver Revue has been presented to the Canadian translator, journalist and musician Paul Wilson. “Paul Wilson has received the Revolver Revue Award for everything he has done and still does for Czech culture over these long decades. During Normalisation, he di... > více

Komentář k jedné diskusi o Chartě 77

Zpráva, 13. 4. 2017
Vilém Prečan Na stránkách Lidových novin proběhla mezi 11. a 29. březnem ve čtyřech příspěvcích polemika či výměna názorů tak či onak se vztahující k fenoménu Charty 77, ale i k současnosti. Nevyvolala asi příliš mnoho pozornosti; zjistil jsem, že málokdo z kolegů či přátel, na tématu jinak zain... > více

Report on the activity of the ČSDS in 2016

Zpráva, 11. 4. 2017
Completion of our main projects 1. We launched our main project, Czechoslovak Dissidents and Exiles, 1968−89: Working for an Open Society – the Archive Collections of the Czechoslovak Documentation Centre, in January 2016. The aims are to organise our archive collection, to inventory three funds... > více

ČSDS YouTube Channel

Zpráva, 3. 4. 2017
We have recently expanded the main menu on our webpage by a link to our YouTube channel. Over the last few years we have been putting together our own and others’ documentary films and video-recordings from social events and scholarly discussions. We are now able to provide an overview to help i... > více

Nejnovější přírůstky v Dokumentaci Charty 77

Zpráva, 22. 3. 2017
V rámci digitalizačního projektu Dokumentace Charty 77, který jsme zahájili na počátku letošního roku při příležitosti 40. výročí jejího vzniku ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, jsme v posledních dnech rozšířili sekci Texty o Chartě 77 o následující práce: rozsáhlý soubor úvah, ... > více

Pražská setkání k uctění památky Jana Patočky

Zpráva, 13. 3. 2017
1. března uplynulo 40 let od přelomové schůzky filosofa a mluvčího Charty 77 Jana Patočky s nizozemským ministrem zahraničí Maxem Van der Stoelem v pražském hotelu Intercontinental, která představovala první kontakt československého disentu s politickým Západem. Pro Jana Patočku se však toto set... > více

Fotografka Blanka Lamrová a její profilová kniha

Zpráva, 6. 3. 2017
Blanka Lamrová, úspěšná pražská fotografka, vystavovala spolu s ČSDS několikrát svůj nejslavnější cyklus fotografií Uprchlíci, snímaných v průběhu útěků občanů NDR do Spolkové republiky Německo přes pražské velvyslanectví SRN, události, která obletěla svět a předznamenala pád železné opony a kom... > více

Komplexní zpracování sbírkového fondu Charta 77

Zpráva, 27. 2. 2017
Československé dokumentační středisko za svého exilového působení shromažďovalo a dále rozšiřovalo všechny dostupné písemnosti Charty 77 a prameny všeho druhu o její existenci a činnosti. Postupně vznikla rozsáhlá archivní sbírka, která se po roce 1989 dále rozrůstala. Přešly do ní dokumenty z d... > více

Anketa České literatury: Co je samizdat a jaké jsou jeho hranice?

Zpráva, 20. 2. 2017
V rámci projektu Encyklopedie českého literárního samizdatu 1948–1989 Ústavu pro českou literaturu AV ČR oslovila redakce časopisu Česká literatura na podzim loňského roku několik specialistů, kteří se zabývají tématem literárního samizdatu, a požádala je o odpověď na následující tři otázky: Ja... > více

Životní jubileum Markéty Goetz-Stankiewicz

Zpráva, 15. 2. 2017
Dnes slaví své 90. narozeniny Markéta Goetz-Stankiewicz, emeritní profesorka na University of British Columbia ve Vancouveru, autorka vědeckých publikací o německé a české literatuře, spisovatelka, překladatelka, publicistka, nositelka mnoha vysokoškolských titulů a vyznamenání nejen od kanadské... > více

Cenná pozůstalost Julia Firta konečně v Praze

Zpráva, 7. 2. 2017
Písemná pozůstalost Julia Firta (1897–1979), významného československého politika a kulturního činitele, byla po mnoho let považována za ztracenou. Na podzim loňského roku se však z Mnichova přihlásil držitel této pozůstalosti, bývalý pracovník Rádia Svobodná Evropa Jiří Dostál. Díky němu se tyt... > více

Petr Kotyk obdržel cenu Českého PEN klubu

Zpráva, 24. 1. 2017
Laureátem ceny Vlastní cestou, kterou uděluje České centrum Mezinárodního PEN klubu za celoživotní dílo, se za rok 2017 stal literární historik Petr Kotyk. Oceněna tak byla jeho mnohaletá a systematická dokumentační práce pro současnou českou literaturu, jakož i ediční a výstavní činnost. foto ... > více

Webová dokumentace Charty 77 – společný projekt ČSDS a ÚSD

Zpráva, 5. 1. 2017
Při příležitosti 40. výročí vzniku Charty 77 zahajujeme realizaci dlouhodobého projektu, jehož cílem je poskytnout co nejrozsáhlejší soubor volně přístupných digitalizovaných pramenů i literatury k dějinám Charty 77 ve všech dimenzím jejího společenského zakotvení a působení doma i v zahraničí z... > více

Česko-slovenský svátek při příležitosti 85. narozenin prof. Miroslava Kusého

Zpráva, 15. 12. 2016
8. prosince byl vyznamenán slovenský politolog a filosof prof. Miroslav Kusý medailí Karla Kramáře při příležitosti svých nedávných 85. narozenin. Ocenění, jež se uděluje za prokazatelné zásluhy o obnovu demokracie, práv a svobod člověka, předal premiér Bohuslav Sobotka. foto © Dominik Jůn Miro... > více

Naše současné a budoucí projekty

Zpráva, 5. 12. 2016
V současnosti soustřeďuje pracovní tým Dokumentačního střediska své úsilí na realizaci dvou dlouhodobých projektů. Práce na prvním z nich začala již v roce 2009 a je nyní ve finální fázi – jedná se o rozsáhlou edici pramenů (cca 850 dokumentů z českých a německých archivů) k německo-českoslovens... > více

Ohlédnutí – Jiří / George Theiner (1926–1988)

Zpráva, 13. 11. 2016
4. listopadu by se dožil 90 let Jiří / George Theiner, překladatel, novinář a v letech 1982–1988 šéfredaktor Indexu on Censorship, britského časopisu zaměřeného na sledování případů potlačování svobody projevu ve světě.   Konec 50. let, Jiří Theiner nalevo; foto © Pavel Theiner Jiří Theiner se... > více

Knižní tip – Československá exilová média v západní Evropě v letech 1968–1989

Zpráva, 8. 11. 2016
Čím byla exilová média? Jaký význam měla pro samotné exulanty a pro domácí oponenty předlistopadového režimu? Rezonovala jejich činnost i ve většinové společnosti tehdejšího Československa? A jaký je jejich dnešní odkaz? Nejen na tyto otázky hledá odpovědi PhDr. Petr Orság, Ph.D. ve své monograf... > více

Oslava životního jubilea prof. Františka Janoucha v Knihovně Václava Havla a uvedení nové knihy ČSDS

Zpráva, 10. 10. 2016
Ve spolupráci s Československým dokumentačním střediskem a Nadací Charty 77 se 22. září uskutečnilo v Knihovně Václava Havla přátelské setkání s jaderným fyzikem a zakladatelem Nadace Charty 77 prof. Františkem Janouchem při příležitosti jeho 85. narozenin. Během večera, který moderoval Michael ... > více

Zásadný zjazd Slovenskej historickej spoločnosti v Skalici v dňoch 11. – 13. mája 2016

Zpráva, 30. 6. 2016
Potom, ako bolo v marci jasné, že do slovenského parlamentu sa dostalo radikálne zoskupenie Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko, rozprúdila sa debata, ako k tomu vlastne mohlo dôjsť a kto je za to zodpovedný. Fakt, že toto zoskupenie volila do veľkej miery mládež, posunul diskusiu aj k proble... > více

Markéta Goetz-Stankiewicz will receive Jiri Theiner Award

Zpráva, 6. 5. 2016
MARKÉTA GOETZ-STANKIEWICZ Literary and theatre historian and critic, editor, translator, Professor Emeritus of German and Comparative Literature at the University of British Columbia, Vancouver. Markéta Goetz-Stankiewicz comes from Místek, in 1948 Markéta and her parents left for Canada. She wo... > více

Premiéra filmu Ivan Medek – Jistý hlas

Zpráva, 12. 1. 2016
Večer věnovaný muzikologovi a publicistovi Ivanu Medkovi, signatáři Charty 77 a redaktoru Hlasu Ameriky, jehož uhrančivý projev spolutvořil události roku 1989 v Československu. Na Ivana Medka, živou kroniku 20. století a nepostradatelného spolupracovníka Václava Havla, zavzpomínají Helena Medkov... > více

Druhé vydání Kočky, která nikdy nespí

Zpráva, 21. 10. 2015
Po velkém úspěchu první „Kočky“ k sedmdesátým narozeninám Jiřiny Šiklové (kniha je rozebraná) vznikla o deset let později narozeninová Kočka, která nikdy nespí II, rozšířené vydání původní Kočky. Jak u knihy první, tak i druhé chceme u příležitosti životního jubilea Jiřiny Šiklové podat svědectv... > více

Otevřený dopis ke konfliktu historika Adriana Portmanna s časopisem Týden a internetovým portálem Týden.cz

Zpráva, 9. 4. 2015
Historik Vilém Prečan pranýřuje časopis Týden a internetový portál Týden.cz za to, že uveřejnil neautorizované, „šikovně zhutněné“ poznámky z telefonické konzultace s historikem Adrianem Portmannem jako rozhovor a odmítá jeho námitky a požadavky. Uveřejňujeme Prečanův otevřený dopis z 8. dubna a... > více

Vyšla publikace Německý podzim 1989 v Praze

Zpráva, 24. 10. 2014
Nová kniha ČSDS, o.p.s. autorů Karla Cudlína (černobílé fotografie) a Viléma Prečana (odborný text a chronologie) se vrací k vypjatým dnům přelomu léta do časného podzimu před pětadvaceti lety, kdy byla pozornost celého světa upřena k budově ambasády Spolkové republiky Německo ve Vlašské ulici v... > více

Chronologie Československá cesta k demokracii 1985-1989

Zpráva, 4. 9. 2014
ČSDS, o.p.s. se rozhodlo poskytnout v jubilejním roce demokratického převratu roku 1989 všem zájemcům studijní pomůcku, kterou vydalo v roce 1999 společně s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR v souboru studijních materiálů k příležitosti tehdejší mezinárodní konference Demokratická revoluce v Česk... > více

Manifest za rehabilitaci vzpomínkové kultury

Zpráva, 22. 4. 2014
Více než 100 politiků, vědců a intelektuálů z Evropy a Severní Ameriky kritizuje aktuální politiku vzpomínkové kultury v Evropě. Jejich manifest za rehabilitaci vzpomínkové kultury je nadepsán slovy „Kdo připomíná první světovou válku, musí hovořit o jejích důsledcích!“ Dokument byl v sedmi jazy... > více

Studentská konference Češi v exilu

Zpráva, 15. 4. 2014
Ostrava, 2.-3. dubna 2014.  Devátého ročníku studentské konference Češi v exilu se účastnil jako host prof. Vilém Prečan, který 1. den konference debatoval se studenty o životě v exilu. Na fotografii je zachycen s moderátorkou Petruškou Šustrovou. Konferenci s Gymnáziem Olgy Havlové připravilo o... > více

Vzpomínka na Petra Přibíka

Zpráva, 27. 3. 2014
Jako vzpomínku na nedávno zesnulého Petra Přibíka, dlouholetého redaktora RFE a diplomata, přinášíme stručný životopisný medailon. 3. ledna 2014 v ranních hodinách zemřel Petr Přibík. Jeho jméno bylo mnohým známé z řady komentářů a rozhovorů, zejména k problematice Středního východu, těm starší... > více

Projev Viléma Prečana při přebírání medaile Za zásluhy o české archivnictví

Zpráva, 18. 3. 2014
Na slavnostním ceremoniálu v Národním archivu dne 24. června 2013 obdrželi prof. Vilém Prečan, zakladatel a dlouholetý kurátor Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury (ČSDS) a bývalý ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, a Karel Schwarzenberg, zakládající člen ČSDS, býv... > více

Elektronické publikace National Security Archive

Zpráva, 10. 1. 2014
Charta 77 po 30 letech : dokumentace průlomové deklarace lidských práv Charter 77 After 30 Years : Documenting the Landmark Human Rights Declaration National Security Archive Electronic Briefing Book No. 213 / Ed. by Prof. Vilém Prečan (Czechoslovak Documentation Centre), Dr. Svetlana Savranska... > více

Vilém Prečan on how Czechs see Václav Havel

Zpráva, 22. 12. 2013
Vilém Prečan was a longtime associate of the late dissident-turned-president Václav Havel. In the interview with Dominik Jůn on the Radio Prague, he discusses the reasons behind some Czechs' ambivalent attitudes towards celebrating the life of Havel. Vilém Prečan on how Czechs see Václav Havel... > více

Plzeň vystavuje cyklus Blanky Lamrové Uprchlíci

Zpráva, 21. 11. 2013
Výstava, která byla v pondělí 18. listopadu otevřena Primátorem města Plzně v radniční budově na náměstí Republiky není „jen“ výstavou krásných černobílých fotografií (cyklus Uprchlíci) již renomované pražské fotografka Blanky Lamrové. Je to především unikátní dokument doby, který autorka pořídi... > více

Moje kamarádka Xeňa Klepikovová

Zpráva, 30. 10. 2013
Seznámily jsme se v době vysokoškolských studií v létě roku 1957, kdy jsme společně pobývaly 5 neděl v Čierné nad Tisou jakožto členky týmu, jenž v době konání Mezinárodního festivalu mládeže v Moskvě pečoval o účastníky, kteří tudy projížděli. Tento tým sestával ze dvou pracovníků ÚV ČSM a tří ... > více

Jiří Gruša – 75

Zpráva, 23. 10. 2013
Moravské zemské muzeum, Oddělení dějin literatury a statutární město Brno Vás zvou na vzpomínkový den k nedožitému jubileu spisovatele, diplomata a politika Jiřího Gruši. Literární archiv Moravského zemského muzea, Hudcova 76, Brno-Medlánky 14.00 Tisková konference k tématům: vydání Sebraných ... > více

Seminář Moderních dějin v Hrabyni a Kravařích

Zpráva, 27. 9. 2013
Prof. Vilém Prečan se na pozvání  našeho mediálního partnera portálu Moderní dějiny zúčastnil 21. – 22. 9. 2013 dvoudenního semináře v Ostravě-Hrabyni a Kravařích a svou přednáškou zahájil druhý den semináře. Věnoval se v úvodu fenoménům „exil“ a „emigrace“ v novodobých českých dějinách a přiblí... > více

Xenie Klepikovová passed away

Zpráva, 27. 9. 2013
Xenie Klepikovová passed away on August 3, 2013, aged 77. She worked as a publishing editor, author of Czech and French literary-historical essays, translator from French, German and Russian, and was a long-term associate of the Czechoslovak Documentation Centre. Klepikovová was born January 25... > více

Promenáda Jiřího Pelikána v Miláně

Zpráva, 27. 6. 2013
Po významném exilovém politikovi, dlouholetém poslanci Evropského parlamentu a jednom ze zakladatelů exilového Dokumentačního střediska nezávislé československé literatury Jiřím Pelikánovi (1923-1999) pojmenovala městská rada italského Milána jednu z ulic v městském parku. Jde již o druhou veřej... > více

Československá rodačka, spisovatelka a publicistka Markéta Goetz-Stankiewicz

Zpráva, 6. 6. 2013
29. dubna byla hostem Dominika Jůna v pořadu One on One anglického vysílání Českého rozhlasu kanadská bohemistka původem z Československa, profesorka Markéta Goetz-Stankiewicz. Kromě překladu rozhovoru přinášíme i její bibliografický profil, čtyři naskenované texty a článek Jiřiny Šiklové "Jedna... > více

Rudolf Battěk 1924-2013

Zpráva, 22. 5. 2013
Jako příspěvek ke studiu díla této osobnosti připravilo ČSDS soubor uveřejněných i méně známých prací a textů Rudolfa Battěka a dokumentů o jeho působení a životních osudech, včetně výběru nejdůležitějších z nich. Výběr z nejdůležitějších textů a dokumentů 1977–1989 Deset bodů adresovaných Fede... > více

Vzpomínkový večer k nedožitým devadesátinám Jana Vladislava

Zpráva, 12. 4. 2013
15. ledna 2013 proběhl ve Slovenském kulturním institutu v Praze vzpomínkový večer k nedožitým devadesátinám básníka, esejisty, překladatele, editora a autora pohádek Jana Vladislava (1923–2009) pod názvem „Umíněnost jako osud“. Výklad literárních historiků o Vladislavově tvorbě a vzpomínek souč... > více

Zemřel Rudolf Battěk

Zpráva, 21. 3. 2013
V neděli 17. března 2013 zemřel ve věku 88 let sociolog, politolog a politik Rudolf Battěk, osobnost pražského jara 1968, aktivista KAN, spoluzakladatel obnovené ČSSD, bývalý disident a vězeň svědomí, jedna z čelných postav Občanského fóra. Jako jednu ze vzpomínek na tuto osobnost připravuje ČSD... > více

Dva filmy o Janu Vladislavovi

Zpráva, 16. 1. 2013
Na kanálu ČSDS na Youtube se můžete podívat na dvojfilm režisérky Kateřiny Krusové o Janu Vladislavovi: Návrat Jana z pařížského exilu do Prahy v létě 2003 / S Janem na Sicílii v létě 2004. > více

Za Jozefem Jablonickým (3. 1. 1933 - 7. 12. 2012)

Zpráva, 8. 1. 2013
V piatok 7. decembra v ranných hodinách zomrel slovenský historik Jozef Jablonický, bývalý riaditeľ Kabinetu politických vied Slovenskej akadémie vied, predseda slovenskej a podpredseda komisie vlády ČSFR pre analýzu historických udalostí rokov 1967-70  a dlhoročný člen správnej rady Českosloven... > více

Všechno nejlepší do nového roku!

Zpráva, 6. 1. 2013
více

Varšavská premiéra filmu o Václavu Havlovi

Zpráva, 28. 12. 2012
Premiéra filmu Náš Vašek dopadla skvěle. Sál byl plný, film režisérky Krystyny Krauze se moc líbil, následovala uvolněná, zapálená a poučená debata o Václavu Havlovi a o česko-polských vztazích. Zbigniewu Janasovi, organizátoru tehdejších polsko-československých setkání v Krkonoších, který večer... > více

Nový polský film o Václavu Havlovi

Zpráva, 16. 12. 2012
Ve Varšavě proběhne 17. prosince u příležitosti ročního výročí smrti bývalého prezidenta, polská premiéra polského dokumentárního filmu o Václavu Havlovi, jeho vztahu k polské opozici, o ilegálních setkáváních v Krkonoších a Československo-polské solidaritě. Film se jmenuje "Náš Vašek - moc bezm... > více

Putovní výstava Pavel Tigrid – slovy proti totalitám

Zpráva, 25. 10. 2012
Výstava se pokouší představit osobnost a dílo Pavla Tigrida – demokratického novináře a vytrvalého organizátora československé exilové kultury, který je širší veřejnosti znám především jako vydavatel časopisu Svědectví a zakladatel Rádia svobodná Evropa. Autoři shromáždili základní údaje o Tigri... > více

Golden Linden for Chairman of the Czechoslovak Documentation Centre

Zpráva, 7. 8. 2012
Professor Vilém Prečan, Chairman of the Board of the non-profit Czechoslovak Documentation Centre, was among the recipients of the Golden Linden medal of the Czech Ministry of Defence, awarded on 8 May 2012, for the defence of human rights and freedoms and the promotion of the fundamental princi... > více

Co řekl ministr Karel Schwarzenberg redaktorům týdeníku Der Spiegel

Zpráva, 13. 2. 2012
Německý magazín Der Spiegel otiskl 9. ledna 2012 (č. 2/2012, s. 85–87) pod titulkem Evropa malověrných (Ein Europa der Kleingeister) rozhovor s ministrem zahraničních věcí České republiky Karlem Schwarzenbergem. Interview bylo v českých médiích citováno jen útržkovitě; jeden ministrův výrok byl ... > více

Poslední esej Jiřího Gruši

Zpráva, 11. 2. 2012
Na úvod česko-německo-slovenského sympozia Výhledová bilance výzkumu dějin disentu a opozičních hnutí v podmínkách reálného socialismu 70. a 80. let v Československu a NDR, uspořádaného v Praze 20. září 2011, promluvil nedávno zesnulý spisovatel Jiří Gruša. Jeho projev napsaný z příležitosti 25.... > více

Prezentace publikace Václav Havel – Vilém Prečan: Korespondence 1983–1989

Zpráva, 12. 11. 2011
Československé dokumentační středisko, o. p. s. představilo 20. října 2011 v Muzeu Kampa svou nejnovější publikaci – korespondenci Václava Havla a Viléma Prečana z let 1983-1989. Kniha je výsledkem projektu financovaného německou Nadací Fritze Thyssena, která také podpořila tisk knihy. Proto můž... > více

Výstava Archiv svobody na zámku Schwarzenbergu prodloužena

Zpráva, 6. 11. 2011
Výstava Archiv svobody na zámku Schwarzenbergu v Muzeu Kampa je prodloužena do 8. ledna 2012. > více

A Speech for Karel Schwarzenberg

Zpráva, 23. 6. 2010
Given by Jiří Gruša, in Vienna, on 25 November 2009. Since 1994, the Institute for the Danube Region and Central Europe, in Vienna, has annually awarded the Central Europe Prize to people who have worked particularly hard for the idea of central Europe. The winner of the 2009 prize is Karel Schw... > více

Diderot: Disident Culture Online

Zpráva, 23. 6. 2010
The Diderot project (full name: Dissidents Documents European Online Repository) was successfully prepared by 1 June 2010, and was submitted to the European Commission for evaluation. Nine institutions are taking part: Technologie Zentrum Informatik und Informationstechnik (Centre for Computing... > více

Vilém Prečan obdržel Pamětní medaili Karla Kramáře

Zpráva, 22. 12. 2009
Dne 20.11.2009, při příležitosti konání mezinárodní konference Dropping, Maintaining and Breaking The Iron Curtain: The Cold War and East-Central Europe twenty years later udělil premiér Jan Fischer medaile Karla Kramáře. Mezi oceněnými byl i zakladatel Československého dokumentačního střediska ... > více

Dokumentace ke konferenci Demokratická revoluce v Československu 1989–90, konané v Praze 14.–16. 10. 1999

Zpráva, 16. 11. 2009
Československé dokumentační středisko, o. p. s., zveřejňuje na svých internetových stránkách dokumentaci, která byla v nákladu pouhých 150 výtisku připravena pro účastníky konference Demokratická revoluce v Československu 1989–90 v roce 1999 a je prakticky nedostupná. Dokumentární publikace (Bri... > více

Pražští komunisté žádali 8. listopadu 1989 otevření Berlínské zdi

Zpráva, 10. 11. 2009
Americká badatelská instituce National Security Archive zveřejnila v neděli 8. listopadu na své internetové stránce soubor textů a dokumentů nazvaný Pražští komunisté žádali 8. listopadu 1989 otevření Berlínské zdi (Prague Communists Called for Wall to Open on November 8, 1989). Prezentace vznik... > více

Cesta ke svobodě vedla také přes Prahu

Zpráva, 23. 9. 2009
Československé dokumentační středisko, o. p. s., Národní muzeum a Ústav pro soudobé dějiny pořádají dne 29. září 2009 v prostorách nové budovy Národního muzea (donedávna Svobodné Evropy a Radia Liberty, předtím Federálního shromáždění ČSFR) vzpomínkový den k dvacátému výročí exodu Němců z Východ... > více

Zemřel Jan Vladislav

Zpráva, 26. 3. 2009
Dne 3. března 2009 zemřel ve věku 86 let básník, spisovatel, esejista, překladatel a svého času „tajný“ vydavatel Jan Vladislav. Na jeho pohřbu v strašnickém krematoriu 10. března se sešlo mnoho jeho přátel, znalců i obdivovatelů jeho díla. Za všechny pozůstalé se s básníkem rozloučili historik ... > více

Týden Jana Palacha

Zpráva, 27. 1. 2009
Americká badatelská instituce National Security Archive, nezisková organizace působící v rámci Univerzity George Washingtona v hlavním městě USA, zveřejnila v pondělí 26. ledna 2009 na své internetové stránce soubor textů a dokumentů, nazvaný Týden Jana Palacha byl začátkem konce komunismu v Čes... > více

Křest tří publikací ČSDS

Zpráva, 16. 10. 2008
Dne 15. října 2008 v 17 hod. představilo Československé dokumentační středisko, o. p. s. v Muzeu Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1, své tři nové publikace. České a slovenské knihy v exilu. Bibliografie 1948–1989. Zpracovala Ludmila Šeflová. (Dokumentace československého exilu 1948-1989, svazek... > více

Vycházejí dokumenty Charty 77

Zpráva, 12. 9. 2007
Dne 11. září 2007 byla v restauraci Mánes v Praze představena třísvazková vědecká edice pramenů Charta 77: Dokumenty 1977-1989, první souborné vydání všech textů známých jako „dokumenty Charty 77“. Přinášíme přepis tří projevů přednesných při představení publikace. Václav Havel: Uvedení souborn... > více

Za Wolfgangem Scheurem (15.4.1921–10.1.2007)

Zpráva, 13. 1. 2007
Před třemi dny, 10. ledna 2007, zesnul v Kasselu (SRN) ve věku 85 let bývalý německý diplomat Wolfgang Scheur, v letech 1981–1986 kulturní referent na západoněmeckém velvyslanectví v Praze. Wolfgang Scheur se nezapomenutelně zapsal do historie zápasu o lidská práva a demokracii v Československu ... > více

The National Security Archive k 30. výročí Charty 77

Zpráva, 2. 1. 2007
The National Security Archive ve Washingtonu, D.C. (NSA – archiv národní bezpečnosti USA), nezisková organizace přidružená k Univerzitě George Washingtona, zařazuje na svou internetovou stránku s platností od 7. ledna 2007 jako událost měsíce soubor dokumentů k 30. výročí Charty 77. NSA má za cí... > více

Dopis ministrovi kultury ČR Pavlu Tigridovi

Zpráva, 15. 2. 1994
Dopis představenstva Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury v Scheinfeldu-Schwarzenbergu ministrovi kultury České republiky Pavlu Tigridovi Praha, 15. února 1994 Vážený pane ministře, obracíme se na Vás jménem představenstva Československého dokumentačního střediska v Sch... > více

Poděkování při převzetí Ceny Friedricha Bauera

Zpráva, 13. 10. 1993
Poděkování Viléma Prečana při převzetí Ceny Friedricha Bauera za literaturu, udělené Československému dokumentačnímu středisku nezávislé literatury Bavorskou akademií krásných umění Mnichov (Cuvilliéstheater der Münchner Residenz), 13. října 1993 Tato cena je velké uznání pro práci střediska a p... > více