Publikační činnost

V souvislosti s připravovaným stěhováním ČSDS nyní nabízíme řadu publikací s výraznou slevou.
→ Další informace

Karel Schwarzenberg, český vlastenec a Evropan

PREČAN, Vilém - SLAVÍČKOVÁ, Miloslava
více

Bez Františka Janoucha ani moře nešplouchá

Františku Janouchovi k narozeninám
Vilém Prečan, Květa Jechová, Miloslava Slavíčková (eds.)
K životnímu jubileu jaderného fyzika a zakladatele Nadace Charty 77 prof. Františka Janoucha připravilo ČSDS na jeho počest výběr z textů, jehož záměrem bylo vytvořit rozmanitou mozaiku o životě, aktivitách a myšlenkovém světě této osobnosti. K pestrosti výsledného obrazu přispěli též jubilantovi přátelé, kolegové a osobnosti z prostředí československého disentu. Křest sborníku se uskutečnil během narozeninové oslavy Františka Janoucha 22. září 2016 v Knihovně Václava Havla. > více

Ve službách česko-slovenského porozumění/porozumenia

Pocta Vojtovi Čelkovi
Ivan Guba, Michal Macháček, Marek Syrný (eds.)
K příležitosti 70. narozenin slovenského historika, publicisty a výrazné postavy česko-slovenské kulturní vzájemnosti PhDr. Vojtecha Čelka sestavili a uspořádali blízcí kolegové a přátelé jubilejní sborník, který zahrnuje kolekci blahopřejných vzpomínek a reflexí, životopisný rozhovor s jubilantem a soubor třinácti odborných autorských příspěvků předních českých a slovenských historiků starší i mladší generace. > více

Kočka, která nikdy nespí II

Jiřina Šiklová, Vilém Prečan (ed.)
Druhé, rozšířené vydání. Tato kniha vznikla z přání podat u příležitosti životního jubilea svědectví o životě a díle osobnosti, která se stala takřka veřejnou institucí české společnosti. Zaznamenává v mozaice výpovědi svědků jednoho života a několika písemných svědectví vzrušující životní příběh Jiřiny Šiklové a představuje jej jako pozoruhodnou součást živých současných dějin naší epochy. Další informace najdete u prvního vydání > více

Německý podzim 1989 v Praze

Cesta východoněmeckých občanů za svobodou
Karel Cudlín (černobílé fotografie), Vilém Prečan (odborný text a chronologie)
více

H. Gordon Skilling - Život a dílo / Life and Work

HANÁKOVÁ, Jitka - PREČAN, Vilém
Aktuálně za sníženou cenu 150,- Kč > více

Archiv svobody na zámku Schwarzenbergu

Příspěvek k historii československého exilu
Připravila Jitka Hanáková
více

Václav Havel – Vilém Prečan: Korespondence 1983–1989

Vojtech Čelko (ed.)
Aktuálně za sníženou cenu 250,- Kč > více

Ke svobodě přes Prahu

Exodus občanů NDR na podzim 1989
Vilém Prečan (ed.)
Sborník dokumentů k exodu občanů NDR do Spolkové republiky Německo na podzim 1989. Aktuálně za sníženou cenu 150,- Kč > více

Hluboká stopa

Nezávislá revue Skutečnost 1949–1953
Vilém Prečan (ed.)
Antologie takřka 170 textů z nejvýznamnějšího periodika raného poúnorového exilu. Shrnuje to nejlepší, co zůstává myšlenkovým a politickým odkazem „skutečnostníků“, i po půlstoletí mimořádně aktuálním, protože se dotýká otázek naší stále živé minulosti. Aktuálně za sníženou cenu 150,- Kč > více

České a slovenské knihy v exilu

Bibliografie 1948–1989
Ludmila Šeflová
Jedinečné bibliografické dílo zaplňuje mezeru v evidenci výkonů českého a slovenského exilu a vytváří předpoklady k zhodnocení jeho duchovního díla. Aktuálně za sníženou cenu 250,- Kč > více

Ročenka Československého dokumentačního střediska 2004–2007

K vydání připravili Milena Janišová, Vilém Prečan, Tomáš Vrba
Aktuálně za sníženou cenu 100,- Kč > více

Charta 77: Dokumenty 1977–1989

Blanka Císařovská, Vilém Prečan (eds.)
Třísvazková vědecká edice pramenů Charta 77: Dokumenty 1977-1989, první souborné vydání všech textů známých jako „dokumenty Charty 77“. Tištěná verze za sníženou cenu 300,- Kč > více

Helsinský efekt

Mezinárodní zásady o lidských právech a zhroucení komunismu
Daniel C. Thomas
Publikace přehledně a všestranně osvětluje cestu, na jejímž konci byl Závěrečný akt z roku 1975, a velmi přesně pojmenovává „Helsinky“ jako přelom v dějinách mezinárodní diplomacie. Kniha zachycuje i druhou komponentu helsinského fenoménu – helsinský proces zdola. Dává jednoznačnou odpověď na otázku, jakou úlohu při dozrávání všeobecné krize komunismu a při jeho zhroucení sehrálo úsilí o realizaci mezinárodních zásad o lidských právech. Konstatuje, že helsinský proces zdola byl na počátku cesty, která vedla k demokratickému převratu a k pokojnému překonání komunistického totalitarismu. > více

Kočka, která nikdy nespí

Jiřině Šiklové k narozeninám
Vilém Prečan (ed.)
ROZEBRÁNO Tato kniha vznikla z přání podat u příležitosti životního jubilea svědectví o životě a díle osobnosti, která se stala takřka veřejnou institucí české společnosti. Zaznamenává v mozaice výpovědí svědků jednoho života a několika písemných svědectví vzrušující životní příběh Jiřiny Šiklové a představuje jej jako pozoruhodnou součást živých současných dějin naší epochy. > více

Ročenka Československého dokumentačního střediska 2003

K vydání připravili Milan Drápala, Xenie Klepikovová, Vílém Prečan, Jiří Vančura, Jan Vladislav
Aktuálně za sníženou cenu 50,- Kč > více

Ve službách společné věci

Wolfgang Scheur a Praha 1981–1989
Vilém Prečan, Milan Uhde (eds.), spolupráce Ludger Udolph
Tato kniha chce připomenout málo známou stránku nedávné minulosti a vyjádřit dík, jímž jsou tato země a česká kultura zavázány Wolfgangu Scheurovi. Jeho působení jako kulturního referenta na velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze od roku 1981 do roku 1986. > více

Československá sociální demokracie

Kapitoly z let exilu 1948–1989
Radomír Luža
Publikace je pokusem o výklad činnosti československého sociálnědemokratického hnutí v zahraničí v letech 1948 až 1989. > více

Umíněnost jako osud

Jan Vladislav pětasedmdesátiletý
K vydání připravili František Kautman a Vilém Prečan ve spolupráci s Milanem Drápalou
více

Hnutí za občanskou svobodu 1988–1989. Sborník dokumentů

HLUŠIČKOVÁ, Růžena - CÍSAŘOVSKÁ, Blanka
Úvod a chronologie Seznam dokumetů > více

Charta 77 1977–1989

Od morální k demokratické revoluci
Vilém Prečan (ed.)
Sborník textů o Chartě 77 a dokumentů Charty 77, vydaný k prvnímu shromáždění signatářů Charty 77 18. března 1990 v Praze. Kniha byla vytištěna nákladem 80 tisíc výtisků v Bratislavě a dopravena do Prahy v rekordním čase deseti dnů od doručení sazby zhotovené v Scheinfeldu 5. března 1990. Tištěná verze za sníženou cenu 200,- Kč > více

Demokratická revoluce

Stav a výhledy světa
Milena Janišová (ed.)
Zkrácené české vydání protokolu z jednání konference The Democratic Revolution pořádané americkou Národní nadací na podporu demokracie 1. a 2. května 1989 ve Washingtonu. Knížka byla vytištěna v Scheinfeldu jako společná publikace obou institucí. > více

Do různých stran

Eseje a články z let 1983–1989
Václav Havel
Sborník esejistické a publicistické tvorby Václava Havla z posledního období „zakázanosti“, připravený v „dálkové“ spolupráci s autorem. V říjnu 1989 byla kniha představena na knižním veletrhu ve Frankfurtu/M. Vyšla nákladem čtyři tisíce výtisků, z nichž většina byla do konce roku 1989 dopravena do Československa. Aktuálně za sníženou cenu 150,- Kč > více

About Theatre

Anglický překlad výboru textů z prvních dvou čísel stejnojmenného samizdatového periodika, jež se věnuje teoretickým problémům divadla, dramatické tvorbě a divadelním inscenacím v Československu. Společná publikace Nadace Charty 77 ve Stockholmu (v ediční řade Hlasy z Československa, dvojčíslo 3-4) a ČSDS. > více

Demokracii pro všechny

Manifest Hnutí za občanskou svobodu a další dokumenty
Ve dvou verzích – česky a anglicky – vydaná brožura obsahuje tyto dokumenty: Manifest HOS z 15. října 1988, seznam prvních 126 signatářů manifestu, provolání R. Battěka a L. Lise k evropské veřejnosti z 28. října 1988 a prohlášení prozatímního koordinačního vyboru HOS ze 4. listopadu 1988. > více

Naděje a zklamání

Pražské jaro 1968
Miroslav Synek
Stručný historicky vyklad událostí v Československu od ledna 1968 do května 1969 z pera domácího autora, doplněný souborem několika důležitých dobových dokumentů. Pseudonym Miroslav Synek použil historik a signatář Charty 77 Jiří Vančura. Kniha vyšla pak pod jeho jménem v reedici nakladatelství Mladá fronta v Praze na jaře 1990 nákladem 107 tisíc výtisků. > více

Acta creationis. Unabhängige Geschichtsschreibung in der Tschechoslowakei 1969–1980

Independent Historiography in Czechoslovakia
Vilém Prečan (ed.)
Reedice sborníku vydaného v roce 1980 pro účastníky XV. mezinárodního kongresu historických věd v Bukurešti za účelem seznámit mezinárodní veřejnost s výsledky práce nezávislých historiků v Československu. > více

T. G. Masaryk and Our Times

Vilém Prečan (ed.)
Sborník o nezávislém masarykovském bádání v Československu, vydaný z příležitosti mezinárodní konference „Thomas Garrigue Masaryk 1850–1937“, organizované Univerzitou v Londýně v prosinci 1987. Vyšel jako odpověď na skutečnost, že organizátoři konference nebyli ochotni pozvat nezávislé badatele z Československa. Sborník distribuovali na konferenci aktivisté londýnské Nadace Jana Husa. > více