The Czechoslovak Documentation Centre

ČSDS is a non-profit organization engaged in the history of the anti-totalitarian resistance in Czechoslovakia and abroad during the Communist era, 1948–89. The focus of its work is collecting materials, research work and publication of its results. Simultaneously it pursues activities in popularizing historical research and increasing historical awareness in society. > more

What's New

Za Vlastou Chramostovou

Zpráva, 15. 10. 2019
K úmrtí Vlasty Chramostové jsme připravili malou dokumentaci. Jana Machalická, Jiřina Šiklová, Petruška Šustrová, Pavel Kohout a Zbyněk Petráček nám dali k dispozici své texty. Do dokumentace jsme dále zařadili otevřený dopis, který Vlasta Chramostová spolu s Libuší Šilhánovou poslala 16. února ... > více

Zemřela Drahomíra Liehmová

Zpráva, 8. 10. 2019
V úterý 2. října 2019 zemřela po dlouhé nemoci ve věku 90 let publicistka a filmová kritička Drahomíra Liehmová. Drahomíra Liehmová (Sísová, Novotná, Olivová) získala doktorát v oboru literární vědy. Od roku 1954 pracovala jako filmová novinářka. Své kritiky, recenze a studie publikovala v perio... > více

Samizdatové periodikum Ze zásuvky i z bloku

Zpráva, 4. 9. 2019
K souboru dosud zveřejněných samizdatových periodik připojujeme nově skenovaný samizdatový „časopis pro politiku, ekonomii a kulturu“ Ze zásuvky i z bloku, který vycházel od června 1984 až do října 1989 v Praze; celkem vyšlo 24 čísel (č. 23−24 bylo dvojčíslo v rozsahu 194 s.). Datum vydání uvádě... > více

Demokratický převrat a revoluce na Slovensku – dodatek

Zpráva, 3. 9. 2019
K dokumentaci, kterou jsme uveřejnili 31. 7. 2019, připojujeme část chronologického přehledu z knihy J. Žatkuliaka pro časový úsek leden 1989 až července 1990. Obálka knihy a obsah Chronologický přehled 1/1989–7/1990 Celou dokumentaci najdete také v rubrice Tematická dokumentace. > více

Demokratický převrat a revoluce na Slovensku před 30 lety

Zpráva, 31. 7. 2019
Rádi bychom přispěli k tomu, aby se při vzpomínání na události před 30 lety dostatečně vnímal také slovenský kontext. Proto umožňujeme zájemcům studium tří publikací, které jsou – jak jsme se sami přesvědčili – v Praze takřka nedostupné. První z nich – Verejnosť proti násiliu 1989-1991. Svedectv... > více

Konference Demokratická revoluce, Washington 1.-2. května 1989

Zpráva, 31. 7. 2019
Je nejen zajímavé, ale také užitečné, připomenout si v souvislosti s 30. výročím demokratických převratů a revolucí ve Střední a Východní Evropě, jak viděli a hodnotili stav a výhledy světa na jaře 1989 odborníci a političtí aktivisté ze zemí pěti kontinentů, kteří na začátku května onoho roku, ... > více

Provolání a petice Několik vět po 30 letech

Zpráva, 10. 7. 2019
Všechny sdělovací prostředky věnovaly Několika větám dosti velkou pozornost, takže v úvodu k následující dokumentaci nemusíme podrobně vysvětlovat, oč šlo. Také v literatuře najdeme mnoho, o čemž svědčí přiložená bibliografie. V 90. letech byl text Několika vět publikován ve skromných souborech ... > více

Provolání Několik vět po třiceti letech

Zpráva, 6. 7. 2019
Slíbenou dokumentace vzhledem k jejímu rozsahu uveřejníme z technických důvodů až ve středu 10. července. > více

Sborníky Vyjádření úcty a vděčnosti

Zpráva, 6. 7. 2019
Před osmi lety byl přijat po dlouhé rozporuplné debatě zákon č. 262/2011 Sb. Podle tohoto zákona vydává Ministerstvo národní obrany ČR osobám vybraným podle přesně stanovené procedury osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu. Z dosavadních cca 4300 žádostí jich zatím bylo pozitivně vy... > více

Encyklopaedia of Czech Exile (In Czech)

Index of Names
Index of Subjects