The Czechoslovak Documentation Centre

ČSDS is a non-profit organization engaged in the history of the anti-totalitarian resistance in Czechoslovakia and abroad during the Communist era, 1948–89. The focus of its work is collecting materials, research work and publication of its results. Simultaneously it pursues activities in popularizing historical research and increasing historical awareness in society. > more

What's New

Komentář k jedné diskusi o Chartě 77

Zpráva, 13. 4. 2017
Vilém Prečan Na stránkách Lidových novin proběhla mezi 11. a 29. březnem ve čtyřech příspěvcích polemika či výměna názorů tak či onak se vztahující k fenoménu Charty 77, ale i k současnosti. Nevyvolala asi příliš mnoho pozornosti; zjistil jsem, že málokdo z kolegů či přátel, na tématu jinak zain... > více

Report on the activity of the ČSDS in 2016

Zpráva, 11. 4. 2017
Completion of our main projects 1. We launched our main project, Czechoslovak Dissidents and Exiles, 1968−89: Working for an Open Society – the Archive Collections of the Czechoslovak Documentation Centre, in January 2016. The aims are to organise our archive collection, to inventory three funds... > více

ČSDS YouTube Channel

Zpráva, 3. 4. 2017
We have recently expanded the main menu on our webpage by a link to our YouTube channel. Over the last few years we have been putting together our own and others’ documentary films and video-recordings from social events and scholarly discussions. We are now able to provide an overview to help i... > více

Nejnovější přírůstky v Dokumentaci Charty 77

Zpráva, 22. 3. 2017
V rámci digitalizačního projektu Dokumentace Charty 77, který jsme zahájili na počátku letošního roku při příležitosti 40. výročí jejího vzniku ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, jsme v posledních dnech rozšířili sekci Texty o Chartě 77 o následující práce: rozsáhlý soubor úvah, ... > více

Encyklopaedia of Czech Exile (In Czech)

Index of Names
Index of Subjects

Archiv svobody na zámku Schwarzenbergu

Příspěvek k historii československého exilu