Pražští komunisté žádali 8. listopadu 1989 otevření Berlínské zdi

Americká badatelská instituce National Security Archive zveřejnila v neděli 8. listopadu na své internetové stránce soubor textů a dokumentů nazvaný Pražští komunisté žádali 8. listopadu 1989 otevření Berlínské zdi (Prague Communists Called for Wall to Open on November 8, 1989). Prezentace vznikla ve spolupráci s Československým dokumentačním střediskem, o. p. s., v Praze.

Třicet zveřejněných dokumentů je české a západoněmecké i východoněmecké provenience. Jsou zobrazeny v podobě, jak se dochovaly, naskenované z archivních předloh, a také v anglickém překladu. Zveřejňují se takto poprvé. Soubor je uveden textem historika Viléma Prečana Ke svobodě přes Prahu (Through Prague to Freedom). Český čtenář se může seznámit s těmito a dalšími dokumenty k této problematice také v knižní podobě ve sborníku dokumentů Ke svobodě přes Prahu, vydaném Československým dokumentačním střediskem na konci září 2009; německé dokumenty jsou však v knize k dispozici pouze v českém překladu.

Jak v předmluvě uvádí ředitel NSA Thomas Blanton, „tyto dokumenty ukazují, že vlny východních Němců odcházejících do Západního Německa přes Československo (více než 62 tisíc jen za období od 4. do 10. listopadu) natolik alarmovaly československé komunistické představitele – zpěčující se reformám po vzoru Polska, Maďarska a Moskvy –, že 8. listopadu 1989 požádaly východoněmecké vedení, aby otevřelo hranice a nechalo obyvatele NDR odcházet do Západního Německa přímo, nikoli přes Československo“. Viz klíčový dokument (český překlad).

Soubor třiceti dokumentů zahrnuje diplomatickou korespondenci mezi bonnským ministerstvem zahraničí a pražským velvyslanectvím, výměnu informací mezi východoněmeckým velvyslancem v Praze a činiteli ve východním Berlíně, jakož i mezi československými velvyslanci v Bonnu a ve východním Berlíně a Prahou. Nechybí dokument Charty 77 k problematice východoněmeckých uprchlíků a očité svědectví signatáře Charty 77 Jana Urbana o situaci v prostoru a okolí Lobkovického paláce na Malé Straně v prvních pěti říjnových dnech 1989.

National Security Archive je nezisková organizace působící v rámci Univerzity George Washingtona v hlavním městě USA. Na jejích stránkách jsou trvale umístěny dva další soubory textů a dokumentů: první z ledna 2007 k 30. výročí zveřejnění Prohlášení Charty 77 (Charter 77 After 30 Years, Documenting the Landmark Human Rights Declaration) a druhý z ledna 2009 – Týden Jana Palacha byl začátkem konce komunismu v Československu (Jan Palach Week, 1989: Marked Beginning of the End for Czechoslovak Communism, Documents from Secret Police, Party, and Dissidents Published on Web).