Knižní tip – Československá exilová média v západní Evropě v letech 1968–1989

Čím byla exilová média? Jaký význam měla pro samotné exulanty a pro domácí oponenty předlistopadového režimu? Rezonovala jejich činnost i ve většinové společnosti tehdejšího Československa? A jaký je jejich dnešní odkaz? Nejen na tyto otázky hledá odpovědi PhDr. Petr Orság, Ph.D. ve své monografii Mezi realitou, propagandou a mýty: Československá exilová média v západní Evropě v letech 1968–1989, která představuje výsledek autorova desetiletého bádání. Knihu vydalo Nakladatelství Lidové noviny.

S autorovým svolením zprostředkováváme obsah a seznam pramenů.

Francis Raška poskytl pro ČSDS svou recenzi:

„Československý exil po roce 1968 sehrál důležitou roli v boji proti sovětské okupaci Československa a normalizačnímu režimu Gustáva Husáka. Klíčovou činností exilu bylo vydávání exilového tisku, který byl určen jak pro domov, tak pro emigrantské komunity po světě. Této tematice nebylo věnováno příliš pozornosti v prvních dvou desetiletích po návratu svobody do vlasti. Naopak se šířily různé mýty a nepravdy o emigraci a Orságovo dílo lze označit za průkopnické. Kniha s názvem Mezi realitou, propagandou a mýty: Československá exilová média v západní Evropě v letech 1968–1989 je založená převážně na primárních zdrojích. Autor bádal v různých archivních fondech i soukromých sbírkách v České republice a v zahraničí. Navíc se mu včas podařilo zpovídat žijící aktéry a pamětníky. Mnozí exulanti se bohužel nedožili vydání Orságova převratného díla, ve kterém autor podrobně zmapoval československá exilová média v západní Evropě a jejich význam.
Skvěle strukturovaná práce nabízí čtenářům důkladnou analýzu úlohy médií v československé exilové práci a autor přesvědčivě vysvětluje rozdíly mezi exulanty, kteří opustili Československo po roce 1948, a těmi, kteří emigrovali po sovětské invazi do Československa roku 1968. Spolupráce obou generací byla komplikována kvůli odlišným zkušenostem doma i v zahraničí a až na výjimky se názorové rozdíly většinou nepřekonaly. Přínos Orságova díla je v tom, že píše o zásluhách klíčových osobností posrpnového exilu, které zcela záměrně byly z větší části ignorovány novou „demokratickou“ elitou po pádu komunismu v Československu. Důraz je rovněž kladen na kontakty mezi posrpnovými exulanty a domácím disentem. V dnešní České republice málokdo ví o zásluhách politického exilu. Tato kniha jistě vyprovokuje širší diskusi na toto téma a povede k dalšímu výzkumu.“

Pražský křest se uskutečnil 17. října 2016 v Café Kampus, role kmotra se ujal Petr Pithart. Na uvedení knihy navázala 3. listopadu v Knihovně Václava Havla diskuze o proměnách exilového mediálního prostředí po srpnu 1968, které se zúčastnili bývalí exiloví novináři Lída Rakušanová, Petr Brod, Martin Schulz a Jefim Fištejn. Diskuzi moderoval Petr Orság.

Orság - diskuze v knihově VK 3.11.2016 2

hosté zleva: Petr Brod, Lída Rakušanová, Martin Schulz, Jefim Fištejn, Petr Orság

foto © Ondřej Němec, Knihovna Václava Havla