Webová dokumentace Charty 77 – společný projekt ČSDS a ÚSD

Při příležitosti 40. výročí vzniku Charty 77 zahajujeme realizaci dlouhodobého projektu, jehož cílem je poskytnout co nejrozsáhlejší soubor volně přístupných digitalizovaných pramenů i literatury k dějinám Charty 77 ve všech dimenzím jejího společenského zakotvení a působení doma i v zahraničí za celou dobu její existence. Na realizaci tohoto záměru spolupracuje ČSDS, o. p. s. a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v . i., spolupráci s dalšími institucemi vřele uvítáme, jakož i jiné druhy podpory – webový portál Moderní-Dějiny.cz nám nabídl umístění odkazu na své hlavní stránce.

Vzhledem k jejímu velkému rozsahu bude dokumentace zpřístupňována postupně po částech. Realizace projektu bude přizpůsobena potřebám bádání a bude také záviset na výsledcích výzkumu v zahraničních archivech.

Zpřístupňování publikací, časopiseckých studií a článků bude záviset na souhlasu autorů a na vyřešení otázky autorských práv.

Na zahájení zpřístupňujeme v digitalizované podobě:

  1. třísvazkovou publikaci Charta 77: Dokumenty 1977–1989 (2007) v PDF
  2. sborník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Charta 77 očima současníků po 20 letech (1997)
  3. texty Václava Havla o Chartě 77
  4. záznam debaty o Chartě 77, které se zúčastnili Václav Havel, Ladislav Hejdánek, Jiří Hájek, Václav Benda a Petr Uhl, jež byla zveřejněna v Informacích o Chartě 77 (roč. IX, mimořádné číslo, květen 1986)
  5. texty Viléma Prečana o Chartě 77

Jako pokračování připravujeme některé exilové sborníky (např. Vývoj Charty: záznam z konference ve Franken z roku 1981, Knihu Charty 77 vydanou v exilu v roce 1977, edici z roku 1980 Křesťané a Charta 77: Výběr dokumentů a textů), bibliografický soupis vydaných pramenů a literatury, které vyšly tiskem v období 1977–2008, a některé další publikace vyšlé od roku 1990 do současnosti. Se zahraničními majiteli autorských práv jednáme o možnosti digitálně zpřístupnit sborníky dokumentů a knihy vydané v angličtině.

Iniciátoři projektu přivítají komentáře a návrhy a eventuální žádosti o přednostní zpřístupnění té či oné dokumentace – s nimi se lze obrátit na náš facebookový profil či na projektového asistenta Ondřeje Valtuse (valtus@csds.cz).