Komplexní zpracování sbírkového fondu Charta 77

Československé dokumentační středisko za svého exilového působení shromažďovalo a dále rozšiřovalo všechny dostupné písemnosti Charty 77 a prameny všeho druhu o její existenci a činnosti. Postupně vznikla rozsáhlá archivní sbírka, která se po roce 1989 dále rozrůstala. Přešly do ní dokumenty z držení Viléma Prečana, Jiřího Hájka, Milana Hübla, Blanky Císařovské, Libuše Šilhánové, Václava Havla, Ivana Medka a dalších jednotlivců i kopie dokumentů z Archivu bezpečnostních složek a Libri prohibiti. Sbírka byla využívána pro studijní i výstavní účely, opírá se o ni také několik archeografických edic.

Od léta 2016 postupuje její archivní zpracování. Vznikl koncept pořádacího schématu, v němž se ukazují jasné skupiny archiválií, ale také zatím otevřené otázky. Definitivně byla ustavena skupina „Dokumenty“, kterou tvoří na 600 jednotek podle třísvazkové edice vydané v roce 2007. Dokumenty se dochovaly jako rukopisy, strojopisy, tisky a elektrografické kopie (xeroxy) v jednom či několika odlišných vyhotoveních a překladech.

Archiválie jsou vyjímány z netrvanlivých administrativních obalů (viz fotografie) a ukládány ve zvlášť vyrobených deskách z certifikovaného materiálu pro dlouhodobé uložení, které dodal světoznámý výrobce archivních systémů EMBA z Pasek nad Jizerou. Každá jednotka má svůj obal, přiměřené množství zaplní archivní karton. Ke sbírce vzniká ve speciálním archivním softwaru firmy Bach z Olomouce archivní pomůcka, přehled toho, co a kde je uloženo. O ní budeme v budoucnu informovat.

Jan Bílek, archivář

Sbírka Charta 77 - původní archivní uložení

Původní uložení sbírkového fondu.
Sbírka Charta 77 - nové archivní uložení 1Řádné archivní obaly pro ukládání jednotek.

Sbírka Charta 77 - nové archivní uložení 2Nové archivní desky a kartony.