Pražská setkání k uctění památky Jana Patočky

1. března uplynulo 40 let od přelomové schůzky filosofa a mluvčího Charty 77 Jana Patočky s nizozemským ministrem zahraničí Maxem Van der Stoelem v pražském hotelu Intercontinental, která představovala první kontakt československého disentu s politickým Západem. Pro Jana Patočku se však toto setkání stalo osudným – následné zadržení a série vyčerpávajících výslechů u StB vyústily v jeho předčasnou smrt.

Při příležitosti tohoto výročí uspořádal Archiv Jana Patočky při Centru pro teoretická studia a Filosofickém ústavu AV ČR společně s Ministerstvem zahraničních věcí ČR na stejném místě v dnešním hotelu InterContinental slavnostní vzpomínkové setkání, kterého se se svými projevy zúčastnili:

Slavnostního uvedení se dočkal raritní zvukový záznam schůzky, který představil Dick Verkijk, společně s novou kritickou edicí historika Petra Blažka „Kéž je to všecko ku prospěchu obce!“ – Jan Patočka v dokumentech Státní bezpečnosti. V té autor představil soubor 155 převážně nezveřejněných archivních pramenů z provenience StB.

Téhož dne byl v parku Maxe van der Stoela v Praze 6 za přítomnosti Franse Timmermanse a ministra Zaorálka odhalen pomník setkání Maxe van der Stoela a Jana Patočky, jehož autorem je český sochař a držitel Ceny Jindřicha Chalupeckého Dominik Lang.

Na setkání v hotelu InterContinental navázal 9. března komorní koncert v Zrcadlové kapli pražského Klementina, který uspořádaly Národní knihovna ČR, Archiv Jana Patočky a Památník národního písemnictví. Na počest Jana Patočky zazněly skladby Wolfganga Amadea Mozarta a Ludwiga van Beethovena v podání Bennewitzova kvarteta. Se vzpomínkovým projevem vystoupil Petr Pithart.