Vilém Prečan 85

9. ledna oslavil historik, archivář, zakladatel Československého dokumentačního střediska a první ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR prof. Vilém Prečan své 85. narozeniny. Při této příležitosti uspořádala česká sekce projektu COURAGE spolu se Společností gen. M. R. Štefánika, Slovenským domem a Velvyslanectvím Slovenské republiky v Praze k poctě oslavence kolokvium, jež se uskutečnilo ve stejný den ve Slovenském domě v Praze.

Akci zahájilo promítání dokumentu Vilém Prečan pohledem Andrey Majstorovičové (dostupný online), který vznikl v roce 2002 v rámci série GEN – Galerie elity národa. Následovala moderovaná diskuze s oslavencem na téma Akademik a osobní svoboda. V další části večera představil mladý historik Jakub Hošek svůj výzkum zaměřený na strategie československého disentu v jednání se Státní bezpečností. Poté byl věnován širší prostor vzpomínkám přítomných přátel a kolegů Viléma Prečana – promluvili Ivan Kamenec, Jiřina Šiklová, Vojtech Čelko a Karel Schwarzenberg. Oficiální část setkání uzavřel slavnostní přípitek, v rámci něhož přednesla konzulka Zuzana Warderová pozdrav od velvyslance Slovenské republiky v Praze Petera Weisse.

Záznam večera, který pořídil dokumentarista Dominik Jůn, můžete zhlédnout na našem YouTube kanálu.

VP_85_01-09-2018

Přípitek s oslavencem, Slovenský dům v Praze, 9. ledna 2018. Zleva: Jiřina Šiklová, Zuzana Warderová, Karel Schwarzenberg, Miroslav Kusý, Vilém Prečan, Miroslav Michela, Petr Pithart, Vojtech Čelko, Vladimír Skalský.