Prvních 100 dnů Charty 77

Ve čtvrtek 26. dubna 2018 byla v Literární kavárně Academia slavnostně představena kniha Petra Blažka a Radka Schovánka Prvních 100 dnů Charty 77: Průvodce historickými událostmi.

Prezentaci zahájil Jiří Padevět, ředitel nakladatelství Academia, které knihu vydalo, a poté promluvili autoři. O poselství a významu Charty pro dnešek hovořili její současníci – Vilém Prečan, František Stárek, Václav Malý a Pavel Kohout.

Obsáhlá a svým pojetím unikátní publikace sleduje události související s Chartou 77 od 10. prosince 1976 (první schůzka ve vinohradském bytě překladatele Jaroslava Kořána) do 16. března 1977 (pohřeb jednoho ze tří prvních mluvčích Charty 77 prof. Jana Patočky) v několika dimenzích: formování společenství Charty, její ohlas v československé i zahraniční veřejnosti, reakce státního a stranického vedení ČSSR, represe policejního a státního aparátu, propagandistická kampaň proti Chartě. Bohatě ilustrovaná kniha – obsahující mj. na padesát medailonů osobností z prostředí Charty, faksimile archivních dokumentů a článků z domácího i zahraničního tisku – se čte jako strhující reportáž dramatických dnů, které zanechaly ve společnosti dodnes živou stopu.

obalka