Návštěva Davida Skillinga v ČSDS

Letos v létě v průběhu své pětitýdenní cesty po Evropě zavítali syn H. Gordona Skillinga Kanaďan David Skilling a jeho manželka Jane Francis do Prahy, Olomouce a Bratislavy, aby se setkali s dlouholetými přáteli. V Praze navštívili nové sídlo ČSDS, kde se seznámili s osobním fondem H. Gordon Skilling. Obecně prospěšné společnosti ČSDS předali dar z otcovy pozůstalosti - obraz In memoriam J. P. Malíř Ota Janeček na něm v roce 1969 zachytil tvář Jana Palacha a téhož roku věnoval podobiznu Skillingovi.

Předseda správní rady Vilém Prečan seznámil Davida Skillinga s činností střediska, zejména s projektem vydání své rozsáhlé korespondence s jeho otcem z let 1970-2001, která představuje důležitý pramen k dějinám československého disentu a exilu a k prvnímu desetiletí svobodné československé vědy a kultury. Je také svědectvím o Skillingových úzkých stycích s významnými osobnostmi československé opozice, o jeho cestách do Československa v 70. a 80. letech i o jeho knihách a studiích věnovaných československé problematice. David Skilling projevil přání tento projekt finančně podpořit.

Skupina

zleva Jiřina Šiklová, Jitka Hanáková, Vilém Prečan, Helena Kašová, David Skilling

DS a VP

David Skilling s Vilémem Prečanem,v pozadí Jiřina Šiklová

David_Jiřina_Jane

Jane Francis s manželem Davidem a s Jiřinou Šiklovou

V debatě věnované mnoha tématům z minulosti i současnosti hovořil David Skilling s nadšením a obdivem o vědecké práci svého mladšího bratra Petera Skillinga v oboru asijských kultur.  

David Skilling (1947) žije se svou ženou Jane Francis ve městě Victoria, v kanadské provincii Britská Kolumbie. Působí na umělecké scéně jako organizátor uměleckých akcí a výtvarník. Titul BA v oboru sociologie a umění získal na universitě ve Wisconsinu (1969).

Zastával místo ředitele pro komunikaci a PR na UWC Pearson College a později funkci výkonného ředitele na Metchosin International School of the Arts.

Prahu poprvé navštívil spolu s rodiči a bratrem v roce 1962 a od té doby se do Československa, později pak do Česka a na Slovensko, mnohokrát vracel.

V současnosti je členem neziskové společnosti Ground Zero Printmakers a ve své tvorbě se věnuje převážně reliéfu a monotypii.

Jane Francis je výtvarnice, žije se svým manželem Davidem Skillingem ve městě Victoria. Vystudovala střední uměleckou školu Central Technical School Art Centre v Torontu a vysokou školu Sheridan College v Oakville. Od roku 2015, kdy dovršila úspěšnou kariéru umělecké ředitelky a grafičky ve významných severoamerických reklamních agenturách a magazínech, se věnuje vlastní volné tvorbě. Její velkoformátová díla zkoumající síly přírody nalezneme v soukromých sbírkách v Kanadě a Evropě.  

Peter Skilling (1949) vyrostl v Kanadě, avšak již přes 40 let žije v Thajsku. V Paříži získal titul Ph.D. summa cum laude a následně habilitoval na Ecole Pratique des Hautes Etudes. Věnuje se archeologii, historii a buddhistické literatuře jižní a jihovýchodní Asie. Je hostujícím profesorem Harvardovy univerzity (2000), Oxfordské univerzity (2002) a Kalifornské univerzity v Berkeley (2005). Mimoto působí jako odborný vědecký pracovník na École française d’Extrême-Orient (Paříž a Bangkok) a je hostujícím profesorem na Chulalongkorn University (Bangkok).