27. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR

Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 se po několikaměsíční intenzivní přípravě podařilo pedagogu chebského gymnázia Miroslavu Stulákovi a sehranému týmu studentů uskutečnit finále 27. ročníku největší středoškolské týmové soutěže v naší zemi nazvané Dějepisná soutěž studentů gymnázií ČR a SR. I letos se konalo ve velkém sále Ekonomické fakulty Západočeské univerzity. Nad akcí opět převzali záštitu nejvyšší ústavní činitelé České i Slovenské republiky, ministři školství obou zemí a také hejtmanka Karlovarského kraje Mgr. Jana Mračková Vildumetzová. Závěrečnému klání předcházelo v dubnu 2018 krajské kolo, kterého se zúčastnily tříčlenné týmy z 259 gymnázií všech 22 krajů České a Slovenské republiky, z nichž 75 nejlepších postoupilo právě do chebského finále. Letošní ročník byl věnován období čs. dějin let 1968−1977 a nesl název ROK NADĚJE A LÉTA ZKLAMÁNÍ.

celkový pohled

Vedle 225 studentů a 75 pedagogů českých a slovenských gymnázií se do Chebu sjeli i významní čeští a slovenští historici prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. (FF UK Praha), prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. (FF UK Bratislava), PhDr. Miroslav Londák, DrSc. (Historický ústav SAV), prof. PhDr. Vilém Prečan, CSc. (Československé dokumentační centrum), prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. (FF UK Praha), prof. PhDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. (ředitel Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd),  prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (prorektor Univerzity Pardubice);  z mladší generace historiků pak PhDr. Milan Bárta (Ústav pro studium totalitních režimů), spisovatel JUDr. František Emmert, Ph.D., doc. Pavel Mücke (zástupce ředitele Ústavu pro soudobé dějiny AV), PhDr. Jiří Plachý, Ph.D. (Vojenský historický ústav), PhDr. Daniel Povolný, Ph.D. (Úřad dokumentace zločinů komunismu).

hosté-historici

Pro dějepisnou soutěž je příznačné, že vedle Miroslava Stuláka se na její organizaci přímo podílejí studenti a absolventi chebského gymnázia. Vedle organizace vlastního finále studenti připravují rozsáhlou databázi účastníků soutěže, prezentaci několika set sponzorů - od politických činitelů až po desítky českých a slovenských měst, včetně poloviny obcí Karlovarského kraje. Studenti se po boku hlavního organizátora rovněž osobně účastní jednání se sponzory, setkání s politiky v Poslanecké sněmovně, Senátu či Národní radě SR, čímž získávají zkušenosti, které se jim mohou v reálném životě určitě hodit.

Samotná soutěž měla tradičně čtyři části. V prvním kole studenti písemně vybírali ze čtyř možností správnou odpověď, ve druhém kole pak odpovídali na zadanou otázku. Ve třetím kole měli studenti vedle poznávání historických dokumentů také spojovat pojmy do logických souvislostí a určovat osobnosti podle fotografií. Tato nejtěžší část soutěže byla zpestřena videoukázkami z nejúspěšnějších filmů a seriálů (např. filmy Světáci, Ucho, Pacho, hybský zbojník, seriály Stínadla se bouří, Slovácko sa nesúdi) nebo z dobových hudebních hitů (zpěváci Kostolányiová, Rottrová, Hammel, Kubišová a další). Ve čtvrtém, závěrečném kole pak vybrané osobnosti obou zemí pokládaly studentům prostřednictvím velkoplošného plátna otázky týkající se soutěžního období, na které museli studenti do 30 vteřin písemně odpovědět. Letos se tímto způsobem do soutěže zapojili bývalí čs. reprezentanti v ledním hokeji (trojnásobní mistři světa Jiří Holeček a František Pospíšil) nebo bývalý reprezentant ČR v kopané, brankář Arsenalu Londýn Petr Čech; ze slovenské strany pak olympijský vítěz z Ria de Janeira Matej Tóth, historicky nejúspěšnější střelec slovenské hokejové reprezentace a mistr světa z roku 2002 Miroslav Šatan, a dokonce i členové proslulé hudební skupiny Elán Jožo Ráž, Ján Baláž a Vašo Patejdl.

Výsledky jednotlivých kol okamžitě zpracovávala dvacetičlenná porota českých a slovenských středoškolských učitelů dějepisu. Její hodnocení následně překontrolovala ještě desetičlenná dozorčí komise a nakonec pro jistotu ještě dva zkušení pedagogové. Teprve po této trojí kontrole se výsledky dostaly ke zpracování, které měly na starosti dva na sobě nezávislé dvoučlenné týmy studentů chebského gymnázia. Výsledky jednotlivých kol byly oznámeny soutěžícím prostřednictvím hostesek tak, aby si mohli studenti získaný bodový zisk ověřit. Skutečnost, že nebyl podán ani jeden oficiální protest, svědčí o tom, že kontrolní orgány pracovaly opravdu výtečně.

hosté-historici

Po sečtení bodů z jednotlivých kol byly vyhlášeny celkové výsledky. Opakovala se historie posledních let, kdy v soutěži o společných československých dějinách dominují moravská gymnázia. 1. místo obsadilo Biskupské gymnázium z Brna,

radost vítězů

2. místo Gymnázium Valašské Klobouky, 3. místo překvapení ze Slovenska - Gymnázium Galanta a 4. místo opět zástupce Moravy - Gymnázium Strážnice.

Teprve na 5. místě skončil nejlepší český tým, plzeňské gymnázium Luďka Pika.

Dle přítomných historiků jsou znalosti týmů na předních místech výsledkové listiny naprosto výjimečné a zaslouží si mimořádnou pochvalu. Několik měsíců intenzivní přípravy se nejlepším družstvům vyplatilo a vedle vítězství v prestižní soutěži si vítězové odvezli nejen notebooky a řadu dalších hodnotných cen, ale i pozvání do Bruselu a příslib osobního přijetí vedením Senátu a Poslanecké sněmovny. Všichni účastníci, jejich pedagogové i hosté si z Chebu zároveň odvezli hodnotné knihy s historickou tematikou.

knihy pro účastníky a hosty

Vedle historiků byli vyhlášení vítězů přítomni i hosté soutěže - známý novinář a spisovatel Ondřej Neff, bývalý úspěšný čs. fotbalový trenér Dušan Uhrin a nejlepší fotbalista Československa z let 1970, 1971 a mistr Evropy 1976 Karol Dobiaš. Ten přijel na soutěž nejprve v utajení, neboť v závěru 1. kola předstoupil před studenty s krátkou připomínkou své sportovní kariéry a studenti měli za úkol ho nejen poznat, ale zároveň napsat, za který český a slovenský klub tento slavný fotbalista v 70. letech hrával.

Po vyhodnocení nejlepších hlavní organizátor Miroslav Stulák poděkoval všem přítomným za účast a pozval je na 28. ročník soutěže, který bude tentokrát věnován období čs. dějin let 1978−1992.