Prsty do ran I – nový svazek sebraných spisů Petra Pitharta

V nakladatelství Academia vyšel soubor textů Petra Pitharta z let 1968−1989. V předmluvě se dovídáme málo známé informace o autorově mládí a začátcích jeho tvorby. Byly to nejprve „juvenilní básničky“ (řečeno jeho vlastními slovy); ukázkami této poezie svazek začíná. Pak následují články z let 1968−69 psané pro Literární listy a Listy. Největší část knihy představují texty vzniklé za normalizace, šířené samizdatem a publikované v exilových časopisech, zejména ve Svědectví. Jak sám autor podotýká, chybí jen polemika s AndreGorzem v Sartrových Les Tempes modernes a dva tři texty, které psal do Pelikánových Listů pod pseudonymem.

Pithartovy úvahy, studie a glosy z oněch dvou na události tak bohatých desetiletí nejsou jen svědectvím či historickým pramenem o dobovém uvažování. Mluví k mnoha problémům současnosti a zaslouží si pozornost širokého okruhu čtenářů.

Pithart Petr - Prsty do ran_Stránka_1