Vážení uživatelé našeho webového portálu

Vážení uživatelé našeho webového portálu,

rádi bychom Vám vysvětlili, proč jsme osm týdnů nepřinesli žádnou novou zprávu. Portál jsme totiž nově organizovali, vytvářeli nové rubriky a doplňovali dokumentaci. V levém sloupci jsou nyní čtyři sekce, oddělené červenou linkou. V první najdete aktuální informace o ČSDS i o jeho historii, ve druhé sekci jsou rubriky týkající se činnosti střediska od začátku jeho působení v ČR, a ve čtvrté rubriky týkající sponzorů, partnerů a doporučení na další webové portály, jakož i rubriky Youtube a Facebook.

Nejrozsáhlejší je třetí sekce, která obsahuje nejvíce informací a jejímuž systematickému obohacování věnujeme nejvíce péče a úsilí. V rubrice Digitalizované dokumenty najdete naskenované knihy, periodika a archivní dokumenty. Pro rubriku Tematická dokumentace připravujeme dokumentaci k aktuálním výročím a k významným událostem a mezníkům období 1948-1990 a k dalším otázkám dějin českého a slovenského disentu a exilu. Do rubriky Osobnosti zařazujeme průběžně doplňovanou dokumentaci k osobnostem, které hrály významnou roli v námi sledovaném období a v práci našeho dokumentačního střediska i jeho exilového předchůdce. V rubrice Videa najdete něco k historii ČSDS, záznamy z diskusí, filmy o Janu Vladislavovi, Gordonu H. Skillingovi, Ivanu Medkovi ad.

Chtěli bychom Vás upozornit na nezbytnost dodržovat autorská práva při používání textů, které zařazujeme na náš portál výhradně ke studijním účelům.

Přivítáme, když rozšíříte informace o našem webovém portálu mezi dalšími potenciálními uživateli. Námi prezentované materiály jsou určeny jak odborné, tak širší veřejnosti; jde nám nejen o výzkum, ale i o prohlubování historické paměti české a slovenské společnosti.

V nejbližší době uveřejníme obsáhlou dokumentaci k 30. výročí petice Několik vět.