Demokratický převrat a revoluce na Slovensku před 30 lety

Rádi bychom přispěli k tomu, aby se při vzpomínání na události před 30 lety dostatečně vnímal také slovenský kontext. Proto umožňujeme zájemcům studium tří publikací, které jsou – jak jsme se sami přesvědčili – v Praze takřka nedostupné. První z nich – Verejnosť proti násiliu 1989-1991. Svedectvá a dokumenty – je záznam výpovědí přímých účastníků událostí a diskuse na dané téma, která proběhla 13.-14. prosince 1996 a pokračovala 22. února 1997. Druhá – Verejnosť proti násiliu – Občianské fórum. Svedectvá – obsahuje záznam obdobné, tentokrát jednodenní debaty z 28. února 1998. Jako třetí doporučujeme sborník příspěvků, přednesených na konferenci „November 1989“ konané 11.-12. listopadu 1999 v Bratislavě; vyšel pod názvem November 1989 na Slovensku. Súvislosti, predpoklady a dôsledky.

Připomínáme, že texty poskytujeme pouze ke studiu a že při citaci je nutno respektovat autorská práva.