Demokratický převrat a revoluce na Slovensku – dodatek

K dokumentaci, kterou jsme uveřejnili 31. 7. 2019, připojujeme část chronologického přehledu z knihy J. Žatkuliaka pro časový úsek leden 1989 až července 1990.

Žatkuliak, November ´89 - cover

Celou dokumentaci najdete také v rubrice Tematická dokumentace.