Zemřela Drahomíra Liehmová

V úterý 2. října 2019 zemřela po dlouhé nemoci ve věku 90 let publicistka a filmová kritička Drahomíra Liehmová.

Drahomíra Liehmová (Sísová, Novotná, Olivová) získala doktorát v oboru literární vědy. Od roku 1954 pracovala jako filmová novinářka. Své kritiky, recenze a studie publikovala v periodikách Film a doba, Divadelní a filmové noviny. Její zájem se orientoval především na italskou a východoevropskou kinematografii. V roce 1957 se stala odpovědnou redaktorkou periodika Československý film.

Roku 1968 signovala Dva tisíce slov. Rok poté se s manželem A. J. Liehmem rozhodli pro emigraci. Po krátké době strávené ve Francii odešli do Spojených států. Od roku 1982 žili ve Francii, kde A. J. Liehm založil kulturní revue „Lettre internationale“ (Paříž, 1984–1993), jejíž přispěvatelkou se stala také Drahomíra. V exilu se věnovala také pedagogické činnosti na univerzitách a v letech 1974–1990 se podílela na organizaci Mezinárodního filmového festivalu v Mannheimu, v jehož výběrové komisi taktéž zasedala.

V roce 2013 se manželé Liehmovi vrátili natrvalo do Prahy.
IMG_8790

Výběrová bibliografie

OLIVOVÁ, Drahomíra. Film velkých nadějí. 1. vyd. Praha: Orbis, 1963. 198 s., [32] s. obr. příl. Knihovna filmového diváka.

NOVOTNÁ, Drahomíra, ed. Luchino Visconti. 1. vyd. Praha: Orbis, 1969. 229 s., [16] s. obr. příl. Filmy a tvůrci; sv. 12.

NOVOTNÁ, Drahomíra. Le Cinéma tchécoslovaque. Paris: La Documentation française, 1970. 36 p. 

LIEHM, Antonín Jaroslav – LIEHM, Mira– LOHR-BAILEY, Helga. Prague: three years since invasion [audiobook]. Berkeley, Calif: Pacifica Tape Library, 1971.

LIEHM, Antonín Jaroslav – LIEHM, Mira. The Most important art: Eastern European film after 1945. Berkeley; Los Angeles; London: University of California press, cop. 1977. 467 p. ISBN 0-520-03157-1.

LIEHM, Mira. Il cinema nell’Europa dell’Est 1960–1977: il cinema di Stato e i suoi artisti, Venezia: Biennale di Venezia – Marsilio, 1977.

LIEHM, Mira. Passion and defiance: film in Italy from 1942 to the present. Berkeley (Calif.); Los Angeles; London: University of California press, cop. 1984. 396 p. ISBN 0-520-05744-9.

LIEHM, Antonín Jaroslav –LIEHM, Mira. Les Cinémas de l'est. Paris: Ed. du Cerf, 1989. 468 p. Version française actualisée par les auteurs. ISBN 2-204-03096-1.

LIEHM, Antonín Jaroslav –LIEHM, Mira. Najvažnija umetnost: istočnoevropski film u dvadesetom veku. Beograd: Clio, 2006. 505 p. Ars cinema.

Překlady:

LINDGREN, Ernest. Filmové umění: Úvod do filmového hodnocení. Překlad Drahomíra Olivová. 1. vyd. Praha: Ediční sbor Čs. filmu, 1961. 215, [2] s.

BESSY, Maurice. Orson Welles. Překlad Drahomíra Olivová a Zbyněk Havlíček. 1. vyd. Praha: Orbis, 1965. 147, [1] s. Filmy a tvůrci; Sv. 3.

KIŠ, Danilo. Hrobka pro Borise Davidoviče (sedm kapitol téhož příběhu) a tři další povídky. Překlad Drahomíra Novotná. 1. čes. vyd. Köln: Index, 1988. 157 s. 150000 slov; Kn. 4.

KONRÁD, György. Spoluviník. Překlad Drahomíra Novotná. 1. vyd. v ČSFR. Praha: Prostor, 1990. 318 s. ISBN 80-85190-02-8.

Články:

NOVOTNÁ, Drahomíra. Nevinní čarodějové (recenze). Film a doba 1962. roč. 8, s. 382.

NOVOTNÁ, Drahomíra. Zatmění citů. Kino 1962, roč. 17, č. 19, s. 12-13.

NOVOTNÁ, Drahomíra. Neklasický trojúhelník (recenze). Film a doba 1963. roč. 9, s. 330 – 331.

NOVOTNÁ, Drahomíra. Filmový vývoz v čase odpovědí. Divadelní a filmové noviny 1964, č. 8, s. 7

NOVOTNÁ, Drahomíra. Krakovské zahájení. Film a doba 1964. roč. 10, s. 413.

NOVOTNÁ, Drahomíra. Nad tančícím Gepardem. Film a doba 1964, č. 1, s. 12-13.

NOVOTNÁ, Drahomíra. Balada o podivných námluvách. Kino 1965, roč. 20, č. 15, s. 13.

NOVOTNÁ, Drahomíra. Filmové kluby stále s kompromisem. Divadelní a filmové noviny 1965, r. 8, č. 18, s. 5.

NOVOTNÁ, Drahomíra. Pasoliniho legendy a Matoušovo evangelium. Kino 1965, roč. 20, č. 3, s. 12.

NOVOTNÁ, Drahomíra. Pět dnů s Antonionim. Kino 1965, roč. 20, č. 5, s. 11.

NOVOTNÁ, Drahomíra. Smog, cesta do hloubi člověka. Kino 1965, roč. 20, č. 24, s. 10–11.

NOVOTNÁ, Drahomíra. Hrdinové nejsou unaveni. Divadelní a filmové noviny 1966, roč.9, č. 18, s. 1, 6.

NOVOTNÁ, Drahomíra. Rozhovor také o Zamění. Kino 1966, roč. 21, č. 12, s. 8–9.

NOVOTNÁ, Drahomíra. Stará historie. Kino 1966, roč. 21, č. 6, s. 4–5.

NOVOTNÁ, Drahomíra. 8 1/2. Kino 1966, roč, 21, č. 1, s. 10 – 11.

NOVOTNÁ, Drahomíra. Pohádka o Itálii. Kino 1967, roč. 22, č. 6, s. 7.

NOVOTNÁ, Drahomíra. Cizinec a Visconti. Kino 1967, č. 4, s. 12.

NOVOTNÁ, Drahomíra. Poušť, která má barvu krve. Kino 1967, roč. 22, č. 10, s. 6.

NOVOTNÁ, Drahomíra. Gepardi na Rýně. Filmové a televizní noviny 1968, č. 18, s. 5.

NOVOTNÁ, Drahomíra. Jsou muži unaveni? Kino. 1968, roč. 23, č. 2, s. 8–9.

NOVOTNÁ, Drahomíra. „Mezi, jenže mezi čím?“ Filmové a televizní noviny 1968, č. 25, s. 3.

NOVOTNÁ, Drahomíra. Z Antonioniho světa. Kino. 1968, roč. 23, č. 24, s. 16–17.

dn (NOVOTNÁ, Drahomíra), (Viděla jsem nedávno...), Filmové a televizní noviny 2, 1968, č. 5, s. 2.

NOVOTNÁ, Drahomíra. Bergmanova osmá pečeť. Filmové a televizní noviny 1969, č. 12, s. 8.

NOVOTNÁ, Drahomíra. Hvězdy Velkého vozu. Filmové a televizní noviny 1969, č. 10, s. 4.

NOVOTNÁ, Drahomíra. Tváří v tvář smrti. Kino. 1969, roč. 24, č. 9, s. 7.

NOVOTNÁ, Drahomíra. Vracím se zpátky… Filmové a televizní noviny 3, 1969, č. 1, s. 5.

NOVOTNÁ, Drahomíra. Posedlost po padesáti letech. Filmové a televizní noviny 1992, č. 3, s. 8.

NOVOTNÁ, Drahomíra. Poslední kapitola se vzdáleným koncem. Film a doba 2002, č. 1