Publikace ÚSTR v elektronické verzi

S potěšením kvitujeme, že Ústav pro studium totalitních režimů začal se zpřístupňováním svých publikací v elektronické verzi na webu, a to zcela zdarma. V průběhu posledních 14 dní se čtenářům zpřístupnilo ke stažení již 5 publikací.

Řadu otevřela česko-anglická publikace kolektivu autorů Praha objektivem tajné policie. Unikátní snímky, které vznikaly při sledovacích akcích mezi roky 1969−1989, zachycují advokáta Jána Čarnogurského, režiséra Miloše Formana, kanadského historika Harolda Gordona Skillinga a mnoho dalších osob, které „rozpracovala“ kontrarozvědka.

Dále se mohou čtenáři začíst do publikace Komunističtí intelektuálové a proměna jejich vztahu ke KSČ (1945–1989), jíž daly základ přednášky, které zazněly v srpnu 2012 na XXII. ročníku semináře k česko-slovenským vztahům, který se tradičně koná v Liberci. Kniha hledá motivy, proč mladí příslušníci inteligence podlehli komunistické ideologii, v jejímž jméně bylo napácháno tolik zločinů.

Jiří Bašta ve své publikaci Lidové milice. Nelegální armáda komunistické strany Československa 1948–1969 akcentuje aktivity Lidových milic v českých zemích v prvních dvaceti letech jejich existence. Reflektuje jejich vznik, vývoj organizačních norem jednotlivé etapy činnosti, organizaci Hlavního štábu Lidových milic, používanou výzbroj a výstroj, personální politiku atd. Vychází přitom z bádání v centrálních archivech a snaží se opravit zkreslený výklad propagandistických publikací let normalizačních.

Kolektivní monografie Cesty za svobodou. Kurýři a převaděči v padesátých letech 20. století se snaží vymezit místo kurýrů a převaděčů v dějinách protikomunistického odboje a přispět k poznání problematiky zpravodajských operací západních služeb proti komunistickému Československu, která není dosud v českém dějepise dostatečně zpracována.

Ode dneška je čtenářům dostupná publikace Demonstrace v Československu v srpnu 1969 a jejich potlačení. Publikace otevírá téma protirežimních protestů, které znamenaly definitivní konec pražského jara, nástup tvrdé normalizace a odsun občanské veřejnosti do pozadí. Publikace historiků Milana Bárty, Jana Břečka a Jana Kalouse se zabývá projevy odporu v různých částech republiky a je doprovozena bohatým obrazovým materiálem.

Ústav bude postupně zpřístupňovat další knihy ze své produkce. Připomínáme také, že ústavní čtvrtletník Paměť a dějiny mohou čtenáři taktéž číst v elektronické verzi.

Praha-objektivem

Komunisticti-intelektualove

Lidove-milice_obalka_web

Cesty-za-svobodou_obalka

Demonstrace-v-Československu

PD_4_19