Seriály Lidových novin k nejnovějším dějinám

Ze všech českých deníků věnují nejvíce místa a pozornosti československým dějinám po roce
1938 Lidové noviny. V letech 2017-2020 uveřejnily zatím čtyři rozsáhlé seriály, připravené
odborníky. V pořadí, jak za sebou následovaly, to byly v roce 2017 Heydrichiáda (30 dílů, a
navíc celá strana rozhovoru Petr Zídek-Jan Němeček pod titulkem Kdo o útoku rozhodl,
dodnes nevíme, otištěná současně s 1. dílem seriálu), v roce 2019 Charta 77 (30 dílů) a Pád
režimu 1989 (31 dílů) a v roce 2020 Povstání 75 let poté (18 dílů). Kromě toho nalezneme
k uvedené problematice články nebo diskusní příspěvky v sobotní Orientaci (když jde o
důležitá výročí) nebo v rubrice Názory. Donedávna, naposledy 24. 6. 2020, byl navíc
v každém středečním čísle pravidelný dvojsloupec Archiv, v němž Petr Zídek připomínal a
komentoval významné či důležité události, většinou z dějin 20. století. (Žel bohu rubrika
Archiv z Lidových novin zmizela a s ní jméno Petra Zídka, který se se svými čtenáři rozloučil
ve svém 476. textu pro Archiv, který obsluhoval od roku 2009. Mimo to se ovšem nejméně
jednou měsíčně autorsky nebo moderátorsky postaral o stránku či dvoustránku v Orientaci.)
Zmíněné 4 historické seriály jsme připravili k zařazení do dokumentace na našem portálu,
protože mají trvalou hodnotu informační i didaktickou.
Bohužel jsme nedostali souhlas od vedení Lidových novin; odpovědný ředitel redakce na naši
žádost ani neodpověděl.
Uveřejňujeme proto jen seznam dílů jednotlivých seriálů s daty, kdy je Lidové noviny otiskly.
Texty jsou pro zájemce k dispozici u nás ve středisku. Zájemci nechť se laskavě obracejí na
adresu precan@csds.cz .