Nová dokumentace na našem webu

Zdá se, že jsme dva měsíce nebyli s to uveřejňovat nové zprávy. Nebyli jsme však nečinní. Dneska chceme návštěvníky našeho webu upozornit, co nového zde naleznou od 2. srpna 2021.

V rubrice Osobnosti / Jiřina Šiklová budou uveřejněny projevy Jany Hradilkové a Petra Pitharta pronesené 3. června na smutečním rozloučení v kostele Nejsvětějšího Salvátora. Ve spolupráci s občanským sdružením Exodus (Plzeň) byly naskenovány dva rozsáhlé komplety jednoho exilového a jednoho samizdatového periodika, které jsou k dispozici na webové stránce www.scriptum.cz.

Jsou to:

U každého z obou titulů jsou uvedeny obsáhlé informace a odkazy na literaturu.

Bibliografie k Historickým studií za období 1978-1988 vyšla ve čtvrtletníku Acta 5-8/1988.

Historickým studiím připojujeme také skeny bibliografické publikace Minulost a dějiny v českém a slovenském samizdatu 19701989, kterou v roce 1993 vydal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.