Porevoluční knižní produkce

České a slovenské knihy v exilu

Bibliografie 1948–1989
Ludmila Šeflová
Jedinečné bibliografické dílo zaplňuje mezeru v evidenci výkonů českého a slovenského exilu a vytváří předpoklady k zhodnocení jeho duchovního díla. Aktuálně za sníženou cenu 250,- Kč > více

Československá cesta k demokracii. Chronologie událostí 1985–1989

SUK, Jiří, CUHRA, Jaroslav, KOUDELKA, František
více

Demokratická revoluce. Stav a výhledy světa. Jaro 1989

Výběr dokumentů konference Americké demokratické madace, Washington, 1.-2. května 1989
JANIŠOVÁ, Milena (ed.)
více

Deset pražských dnů: (17.-27. listopad 1989)

Dokumentace
OTÁHAL, Milan - SLÁDEK, Zdeněk
více

Dopisy příteli

Ladislav Hejdánek
Reedice samizdatového vydání původních 21 fiktivních dopisů, v nichž autor zachycuje duchovní atmosféru prvních měsíců Charty 77. Tento první ročník s volným pokračováním z let 1978–1980 je na našem webu dostupný též v přepisech. > více

Charta 77: Dokumenty 1977–1989

Blanka Císařovská, Vilém Prečan (eds.)
Třísvazková vědecká edice pramenů Charta 77: Dokumenty 1977-1989, první souborné vydání všech textů známých jako „dokumenty Charty 77“. Tištěná verze dostupná za sníženou cenu 300,- Kč > více

Charta 77 1977–1989

Od morální k demokratické revoluci
Vilém Prečan (ed.)
Sborník textů o Chartě 77 a dokumentů Charty 77, vydaný k prvnímu shromáždění signatářů Charty 77 18. března 1990 v Praze. Kniha byla vytištěna nákladem 80 tisíc výtisků v Bratislavě a dopravena do Prahy v rekordním čase deseti dnů od doručení sazby zhotovené v Scheinfeldu 5. března 1990. Tištěná verze za sníženou cenu 200,- Kč > více

Charta 77 očima současníků

Po dvaceti letech
Blanka Císařovská, Milan Drápala, Vilém Prečan, Jiří Vančura (eds.)
Dokumentární sborník sestavený ke dvacátému výročí vzniku Charty 77. > více

LXXX

VANČURA, Jiří
Paměti historika Jiřího Vančury vydané vlastním nákladem k příležitosti 80. narozenin. > více

Proměny pražského jara 1968-1969

Sborník studií a dokumentů o nekapitulantských postojích v československé společnosti
Jindřich Pecka, Vilém Prečan
více

Protázky a odvěty

Aneb sborník k autorovým 75. narozeninám a jeho následky
HAVEL, Ivan M. a kol.
více

The Democratic Revolution in Czechoslovakia, 1987-89

A Chronology of Events and a Compendium of Declassified Documents. Briefing Book for an International Conference, Prague, 14-16 October 1999
Ed. by Vilém Prečan with Derek Paton
více

Transdisciplinární gratulovník: k 60. narozeninám Ivana Havla

FIALA, Jiří, CHVATÍK, Ivan (eds.)
První první vydání v Praze roku 1998 sestávalo z jednoho ručně sestaveného a svázaného výtisku, který byl k narozeninám předán oslavenci, a dvou výtisků uložených v archivech editoru. Druhé první vydání vyšlo díky přispěním gratulanta Ludvíka Basse z dálné Australie opět v Praze, a to v roce 2000 u příležitosti desátého výročí oslavencem založeného Centra pro teoretická studia, v počtu 300 výtisků doplněných vlastnoručně podepsaným oslavencovým poděkováním. > více

Tři snídaně s François Mitterrandem

Trois petits déjeuners avec Francois Mitterrand
SRP, Karel (ed.)
více

Umíněnost jako osud

Jan Vladislav pětasedmdesátiletý
K vydání připravili František Kautman a Vilém Prečan ve spolupráci s Milanem Drápalou
více

Vedení KSČ o disentu a opozici. Dokumenty z ledna 1986 — října 1989

Mezinárodní konference Demokratická revoluce v Československu 1989. Předpoklady, průběh a bezprostřední výsledky
KOUDELKA, František - NOSKOVÁ, Alena - PREČAN, Vilém
více

Ve službách česko-slovenského porozumění/porozumenia

Pocta Vojtovi Čelkovi
Ivan Guba, Michal Macháček, Marek Syrný (eds.)
K příležitosti 70. narozenin slovenského historika, publicisty a výrazné postavy česko-slovenské kulturní vzájemnosti PhDr. Vojtecha Čelka sestavili a uspořádali blízcí kolegové a přátelé jubilejní sborník, který zahrnuje kolekci blahopřejných vzpomínek a reflexí, životopisný rozhovor s jubilantem a soubor třinácti odborných autorských příspěvků předních českých a slovenských historiků starší i mladší generace. > více

Vyjádření úcty a vděčnosti I

Sborník o protikomunistickém odboji
Pavel Žáček a kol.
více

Vyjádření úcty a vděčnosti II

2. sborník o protikomunistickém odboji
Pavel Žáček a kol.
více

Z deníku kontrarevolucionáře

Pavel Kohout
Kapitola z memoárománu Pavla Kohouta o průběhu IV. sjezdu čs. spisovatelů. > více

„Všechno jste prohráli!“

(Co prozrazují archivy o IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů 1967)
Karel Kaplan
Historická studie Karla Kaplana o střetu čs. spisovatelů s konzervativními špičkami KSČ, který vyvrcholil v červnu 1967 na sjezdu čs. spisovatelů. > více