Dokumentace Charty 77 | Dokumenty

Charta 77: Dokumenty 1977–1989. Sv. 1, 1977–1983; sv. 2, 1984–1989; sv. 3, Přílohy / Blanka Císařovská a Vilém Prečan. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, 595 + 1175 + 523 s.

Celá třísvazková publikace se zde zpřístupňuje v digitalizované podobě. V současné době připravujeme pro tuto sekci databázi jednotlivých textů, dokumentů a příloh obsažených v tištěné verzi.

První dva svazky obsahují především všechny texty Charty 77, které byly identifikovány jako její dokumenty. K pojmu „dokument Charty“ viz. sv. 1, s. XXXI, Archeografický úvod. Podrobný seznam všech těchto dokumentů naleznete ve sv. 1, s. XXXIX–LXXV.

Anotace s bližšími informacemi o publikaci je dostupná zde.