P3/1

1977, 6. leden, [Praha].– Sdělení mluvčího Charty 77 Jana Patočky o vzniku občanské iniciativy Charta 77 s protestem proti zadržení Václava Havla, Pavla Landovského, Zdeňka Urbánka a Ludvíka Vaculíka, zaslané Československé tiskové kanceláři.E1Z dokumentu samotného není zřejmé, komu byl adresován či zaslán. Z výslechového protokolu z 11. 1. 1977 vyplývá, že text, který Jan Patočka odevzdal 10. ledna StB, byl koncept dopisu, který „k datu 6. 1. 1977 svým jménem poštou odeslal do ČTK jako protest proti popsanému postupu“. Patočka dále uvedl, že tento dopis neposlal ani nepředal žádným dalším institucím ani osobám v ČSSR. (AMV, V-33766 MV, sv. 4, l. 272.) – K tomuto dopisu se nepochybně váže přípis náměstka ústředního ředitele ČTK M. Houšteckého tajemníkovi ÚV KSČ Vasilu Biľakovi ze 7. 1. 1977, jímž sděloval: „Vážený soudruhu tajemníku, v příloze Ti zasílám dopis Jana Patočky, který dnes došel na adresu ČTK.“ (NA, f. ÚV KSČ – Gustáv Husák, neuspořádáno.)

Dnem 1. 1. 1977 vstoupila v Československu v život občanská iniciativa nazvaná Charta 77, jejímž smyslem a cílem je podpořit uskutečňování Paktu o politických a občanských právech a Paktu o sociálních, hospodářských a kulturních právech, které byly v naší zemi nedávno uzákoněny. Text prohlášení, který podepsalo zatím 241 čs. občanů, měl být dnes odevzdán předsednictvu Národního shromáždění [sic] a předsednictvu vlády ČSSR. V příkrém rozporu s literou i duchem uvedených paktů zahájila však Státní bezpečnost rozsáhlou akci proti signatářům Charty 77. Podle zatím neúplných zpráv byli zadrženi spisovatelé Václav Havel, Ludvík Vaculík, Zdeněk Urbánek a herec Pavel Landovský.

Ve večerních hodinách byly v jejich bytech provedeny domovní prohlídky. Jako jeden z mluvčích Charty 77 důrazně protestuji proti tomuto drastickému zásahu do lidských práv, který ještě zřetelněji dokazuje oprávněnost našeho úsilí, a apeluji jak na rozum a politickou moudrost představitelů našeho státu, tak na solidaritu pokrokové veřejnosti celého světa, aby pomohla zabránit dalšímu porušování občanských práv v ČSSR.

6. 1. 1977E2Datum ve formě „6.I.1977“ vlastnoručně napsal Jan Patočka pod text sdělení.

prof. dr. Jan Patočka

Zdroj
  • NA, f. ÚV KSČ – Gustáv Husák, neuspořádáno. – Strojopis, prvopis s vlastnoručním podpisem.
E1.Z dokumentu samotného není zřejmé, komu byl adresován či zaslán. Z výslechového protokolu z 11. 1. 1977 vyplývá, že text, který Jan Patočka odevzdal 10. ledna StB, byl koncept dopisu, který „k datu 6. 1. 1977 svým jménem poštou odeslal do ČTK jako protest proti popsanému postupu“. Patočka dále uvedl, že tento dopis neposlal ani nepředal žádným dalším institucím ani osobám v ČSSR. (AMV, V-33766 MV, sv. 4, l. 272.) – K tomuto dopisu se nepochybně váže přípis náměstka ústředního ředitele ČTK M. Houšteckého tajemníkovi ÚV KSČ Vasilu Biľakovi ze 7. 1. 1977, jímž sděloval: „Vážený soudruhu tajemníku, v příloze Ti zasílám dopis Jana Patočky, který dnes došel na adresu ČTK.“ (NA, f. ÚV KSČ – Gustáv Husák, neuspořádáno.)
E2.Datum ve formě „6.I.1977“ vlastnoručně napsal Jan Patočka pod text sdělení.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den6
Měsíc1
Rok1977
Zpracovanýtrue
OCRfalse