P3

Jan Patočka a Charta 77

Příběh Charty 77 je neodmyslitelně spojen s Janem Patočkou. Byl nejen jedním z první trojice jejích mluvčích se vším, co to znamenalo za bouřlivých událostí provázejících vstup Charty do života, zejména když další a nejmladší z trojice mluvčích, Václav Havel, byl záhy uvězněn. Jan Patočka rozpoznal a osvětlil hluboký morální smysl a společenskou důsažnost Charty 77 a formuloval ve svých několika esejích kodex Charty, který ji pak provázel po celou dobu její existence a patří k jejímu morálnímu a politickému odkazu pro dnešek i pro budoucnost. Konstatoval a předpověděl: „Od Charty možno očekávat, že v náš život vstoupí nová ideová orientace, … orientace na základní lidská práva, na morální element v životě politickém i soukromém.“ Jeho slova o tom, že „Charta neustane připomínat, co náš život dluží oněm právům, která zákonitě našim občanům patří, … ať je riziko této činnosti jakékoli“, se stala pro Chartu kategorickým morálním imperativem.

Proto jsme do této přílohy zahrnuli všechny texty Jana Patočky z ledna až března 1977, které byly zveřejněny – nejdřív v samizdatu a potom v zahraničí tiskem – ještě za jeho života nebo záhy po jeho skonu. Jsou nyní k dispozici ve 12. svazku Sebraných spisů Jana Patočky, odkud jsme je s laskavým souhlasem vydavatelů převzali. Až na jedno upozornění na možná různočtení jsme se přidrželi textace uvedeného svazku spisů. Také dopis Ludvíku Vaculíkovi byl rozšířen samizdatem, byl tedy také textem veřejným a zveřejněným

K nim jsme připojili tři dosud nepublikované Patočkovy texty ze 6. a 7. ledna 1977, jimiž jako mluvčí Charty 77 reagoval na policejní zásah, který zmařil doručení Prohlášení Charty 77 z 1. ledna 1977 Federálnímu shromáždění, vládě ČSSR a tiskové kanceláři.

Váhali jsme, zda zveřejnit také protokoly z výslechů, jimž byl Jan Patočka podroben v úloze „svědka“ v trestním stíhání zahájeném Státní bezpečností 6. ledna 1977. Došli jsme k závěru, že nesmí být utajeny před veřejností. Zrcadlí se v nich totiž krystalicky čistý, neúhybný a nezlomný Patočkův postoj. Jakkoli uznával státní moc a podroboval se tomu, co bylo nevyhnutelné, neučinil nic, čím by se zpronevěřil věci, kterou zastával a reprezentoval, ani sám sobě. Neřekl ani slůvko o tom, co se rozhodl zamlčet a o čem byl rozhodnut nevypovídat, třebaže byl „usvědčován“ výpověďmi jiných. Ale ani slovem nezalhal. A využil každé příležitosti, aby vyložil smysl Charty 77 a zdůvodnil potřebu občanského zápasu o respektování lidských a občanských práv. I když to byly policejní protokoly, Patočka si svou autoritou vynutil přesný zápis svých slov a pak ještě před podpisem opravil, co považoval za nutné.

Obsah

 • P3/1 1977, 6. leden, [Praha].– Sdělení mluvčího Charty 77 Jana Patočky o vzniku občanské iniciativy Charta 77 s protestem proti zadržení Václava Havla, Pavla Landovského, Zdeňka Urbánka a Ludvíka Vaculíka, zaslané Československé tiskové kanceláři.
 • P3/2 1977, 7. leden, Praha. – Dopis mluvčího Charty 77 Jana Patočky Federálnímu shromáždění ČSSR s textem Prohlášení Charty 77.
 • P3/3 1977, 7. leden, Praha. – Dopis mluvčího Charty 77 Jana Patočky Československé tiskové kanceláři.
 • P3/4 1977, 7. leden, Praha. – Čím je a čím není Charta 77. Esej Jana Patočky o významu, morálním smyslu a úkolu Charty 77.
 • P3/5 1977, 10.–17. leden, Praha. – Protokoly Státní bezpečnosti o výslechu Jana Patočky jako svědka v trestní věci podle paragrafů 98 a 112 trestního zákona, tj. v souvislosti s Chartou 77.
 • P3/6 1977, 27. leden, Praha. – Dopis Jana Patočky Ludvíku Vaculíkovi v souvislosti s vyděračskou aférou Státní bezpečnosti kvůli zabaveným intimním fotografiím.
 • P3/7 [1977, leden, Praha.] – Esej Jana Patočky Proč nemá Charta 77 být zveřejňována a jaké jsou logické prostředky jejího zkreslování a utajování.
 • P3/8 1977, 1. únor, Praha. – Stanovisko k prohlášení Generální prokuratury ČSSR ze dne 1. 2. 1977 o nezákonnosti Charty 77.
 • P3/9 1977, 3. březen, Praha. – Prohlášení mluvčího Charty 77 Jana Patočky o okolnostech setkání s nizozemským ministrem zahraničí Maxem van der Stoelem (1. března 1977).
 • P3/10 1977, 4. březen, Praha. – Záznam pracovníka X. správy Federálního ministerstva vnitra o pohovoru s Janem Patočkou. (3. března 1977).
 • P3/11 1977, 8. březen, Praha. – Esej Jana Patočky Co můžeme očekávat od Charty 77?
 • P3/12 [1977, 9.– 10. březen, Praha.] – Poslední interview – písemné odpovědi Jana Patočky na otázky týdeníku Die Zeit.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Zpracovanýtrue
OCRfalse