P3/2

1977, 7. leden, Praha. – Dopis mluvčího Charty 77 Jana Patočky Federálnímu shromáždění ČSSR s textem Prohlášení Charty 77.

[…]E1Hranaté razítko: „Kancelář Federálního shromáždění. Došlo 10. 1. 1977. Č. j.: 91/77–48.“ Téhož dne postoupil předseda FS Alois Indra Patočkův dopis generálnímu tajemníkovi ÚV KSČ G. Husákovi. V Indrově průvodním dopise se neuvádí, že zasílá i text Prohlášení Charty 77, který měl být u Patočkova dopisu přiložen.

Vážení pánové!

Dne 5.E2Původně napsaná číslice 6 přeškrtnuta. ledna měl být odevzdán Federálnímu shromáždění text Charty 77, který někteří signatáři zamýšleli odevzdat v podatelně FS. Jelikož zákrokem Bezpečnosti, která text zkonfiskovala, bylo tomu zabráněno, dodáváme nyní text touto cestou. Vyplývá z něho, že všichni signatáři jsou ochotni spolupůsobit při uskutečňování zásad přijatých paktů. Je věcí Federálního shromáždění, aby si vymohlo první text, který je v rukou Státní bezpečnosti.

S projevem hluboké úcty

V Praze dne 7. 1. 1977

prof. dr. Jan Patočka

Zdroj
  • NA, f. ÚV KSČ, Gustáv Husák, neuspořádáno. – Rukopis, originál.
E1.Hranaté razítko: „Kancelář Federálního shromáždění. Došlo 10. 1. 1977. Č. j.: 91/77–48.“ Téhož dne postoupil předseda FS Alois Indra Patočkův dopis generálnímu tajemníkovi ÚV KSČ G. Husákovi. V Indrově průvodním dopise se neuvádí, že zasílá i text Prohlášení Charty 77, který měl být u Patočkova dopisu přiložen.
E2.Původně napsaná číslice 6 přeškrtnuta.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den7
Měsíc1
Rok1977
Zpracovanýtrue
OCRfalse