P8

Zprávy a záznamy ministerstva zahraničí ČSSR a aparátu ÚV KSČ k mezinárodnímu ohlasu Charty 77 (leden–březen 1977)

Několik dokumentů zařazených do této přílohy poskytuje souhrnné informace o zahraničních ohlasech na Chartu 77, jak je shromáždily aparáty státu a KSČ v prvních čtyřech pěti týdnech od zveřejnění Prohlášení Charty 77. Současně ozřejmují oficiální stanoviska, jak je vedoucí českoslovenští představitelé a československá diplomacie prezentovali svým zahraničním partnerům, a informují o cílech , které si vedoucí aparáty státu a KSČ v daných souvislosti kladly, a také o postupu, který volily k jejich realizaci. Je z nich zřejmé úzké sepětí stranických a státních aparátů a funkcionářů i „vedoucí úloha“, kterou KSČ uplatňovala dokonce i v takových záležitostech, jako bylo pozvání jugoslávského velvyslance k jednání v oddělení mezinárodní politiky ÚVKSČ, kde mu byl tlumočen protest proti „nehoráznému způsobu informování jugoslávských čtenářů“ kvůli karikatuře v jednom jugoslávském deníku (viz P8/3, oddíl IV).

Vedoucí grémium KSČ v tomto období opakovaně zaměstnávaly postoje komunistických stran Itálie a Francie, jimž byly zaslány obšírné dopisy, každé straně zvlášť. Návrhy se projednávaly na několika zasedáních předsednictva ÚV KSČ a následně byly o korespondenci informovány nižší složky KSČ. Publikace těchto dokumentů přesahovala možnosti edice.

Všech pět dokumentů přílohy pochází z fondu ÚV KSČ Národního archivu v Praze, až na jeden (obsáhlá zpráva o zahraničních reakcích, předložena Vasilem Biľakem) však byly pořízeny ministerstvem zahraničí. I na jeho zpracování se však bezpochyby podílelo ministerstvo podklady, které poskytlo oddělení mezinárodní politiky ÚV KSČ.

Obsah

  • P8/1 [1977, leden], Praha. – Záznam o rozhovoru náměstka ministra zahraničních věcí ČSSR Dušana Spáčil a s velvyslancem Rakouska Hansem Paschem. (28. ledna 1977)
  • P8/2 [1977, leden], Praha. – Záznam o rozhovoru náměstka ministra zahraničních věcí ČSSR Dušana Spáčila s velvyslancem USA Thomasem. R. Byrnem. (31. ledna 1977)
  • P8/3 [1977, 3. únor, Praha.] – Souhrnná zpráva o zahraničním ohlasech a aktivitách mezinárodního oddělení ÚV KSČ v souvislosti s Chartou 77, předložená tajemníkem ÚV KSČ Vasilem Biľak em k jednání předsednictva ÚV KSČ.
  • P8/4 1977, 10. únor, Praha. – Přehled o oficiálních reakcích zahraničí v souvislosti s Chartou 77, vypracovaný Ministerstvem zahraničních věcí ČSSR.
  • P8/5 [1977, březen], Praha. – Záznam o rozhovoru ministra zahraničních věcí ČSSR Bohumila Chňoupka s nizozemským ministrem zahraničí Maxem van der Stoelem. (2. března 1977)

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Zpracovanýtrue
OCRfalse