P9/1

1977, 6. leden, Praha. – Usnesení Správy sboru národní bezpečnosti hlavního města Prahy a Středočeského kraje o zahájení trestního stíhání (podvracení republiky) ve věci Prohlášení Charty 77.

Čj: OS 0011/02–77
USNESENÍ

Podle par. 160 odst. 2 trestního řádu zahajuji trestní stíhání ve věci trestného činu podvracení republiky podle par. 98 odst. 1 tr. zákona, který byl spáchán dosud přesně nezjištěnou skupinou osob tím, že z nepřátelství proti socialistickému společenskému a státnímu zřízení republiky v přesně nezjištěnou dobu a v přesně nezjištěném místě zhotovila a rozšiřuje písemnost s názvem „Prohlášení Charty 77“, jejíž obsah hrubě napadá socialistické společenství a zřízení republiky.

Odůvodnění:
Šetřením orgánů SNB Správy SNB hlavního města Prahy a Středočeského kraje bylo zjištěno, že několik zatím nezjištěných osob v Praze a jinde z nepřátelství k socialistickému společenskému a státnímu zřízení republiky zhotovilo a rozšiřuje v Praze i v jiných místech ČSSR písemnosti nazvané „Prohlášení Charty 77“, které hrubě napadají socialistické společenské a státní zřízení ČSSR. Písemnost vyjadřuje též program nepřátelských živlů, k jehož podpoře a plnění získávají organizátoři akce další antisocialistické elementy.
Vzhledem k obsahu písemností, rozsahu rozšiřování i dalším cílům organizátorů, které jsou z písemnosti patrny, je zde důvodné podezření ze spáchání trestného činu podvracení republiky podle par. 98 odst. 1 tr. zákona, a proto bylo rozhodnuto zahájit trestní stíhání.
Vzhledem k tomu, že zahájení trestního stíhání nesneslo odkladu a nebylo možno dosáhnout příslušného vyšetřovatele, zahájil trestní stíhání vyhledavatel ve smyslu par. 170 odst. 1 tr. řádu.

Poučení: Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je nutno podat do tří dnů ode dne vyhlášení – doručení u podepsaného orgánu; stížnost nemá odkladný účinek.

Vyhledavatel: npor. Jiří SOUDNÝ
Správa Sboru národní bezpečnosti
hlavního města Prahy a Středočeského kraje

Zdroj
  • AMV, V-33766 MV, ČVS 3/120-77, sv. 1, l. 1. – Strojopis, průpis s vlastnoručním podpisem.

Pole

NázevHodnota
ŘadaDokumenty Charty 77
Den6
Měsíc1
Rok1977
Zpracovanýtrue
OCRfalse