Božena Fuková – zdôvodnenie návrhu na udelenie Ceny Františka Kriegla (2014)

Vojtech Čelko

Ing. Božena Fuková sa narodila 15. januára 1935 v Bystričanoch okres Prievidza v roľníckej rodine. Po skončení stredoškolských štúdií pracovala na krajskom národnom výbore v Žiline a popri tom diaľkove študovala Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. V roku 1964 bola zvolená za volebný obvod Podbrezová do Národného zhromaždenia. V roku 1967 prešla pracovať do Inštitútu riadenia v Prahe, kde sa pripravovala realizácia Šikových ekonomických reforiem.

V roku 1968 podporovala reformný prúd v Komunistickej strane Československa. Podieľala sa na príprave zákona o zrušení cenzúry. V priebehu ôsmych augustových dní (21. 8. – 28. 8. 1968) bola celý čas prítomná v parlamente a podieľala sa na jeho práci.

Dňa 18. októbra 1968 spoločne s poslancami Františkom Krieglom, Gertrudou Sekaninovou-Čakrtovou a Františkom Vodsloňom hlasovala proti Dohode o podmienkach dočasného pobytu sovietskych vojsk, ktorú predložila Černíkova vláda.

Jej hlasovanie nebolo momentálnym rozhodnutím, ale výsledkom všetkých aktivít na ktorých sa podieľala v parlamente. Prijatie zmluvy určilo osud Československa na 21 rokov.

Po hlasovaní mala sťažený kontakt s voličmi  svojho  obvodu. Vedúci stredoslovenského výboru KSS Vladimír Pirošík jej odkázal, že nemá chodiť do svojho obvodu, lebo jej nemôže zaručiť bezpečnosť.

16. 10. 1969 bola zbavená poslaneckého mandátu. Dostala hodinovú výpoveď. Po dlhom čase hľadania zamestnania sa zamestnala v Labore Praha, od roku 1987 pracovala ako účtovníčka v Tesle Praha.

Jej manžel, novinár Zdeněk Fuka bol vylúčený z KSČ a prišiel o svoje zamestnanie.

Počas celého obdobia „ normalizácie“, aj keď na ňu boli vyvíjané rôzne tlaky neodvolala a nevysvetľovala svoj postoj k hlasovaniu.

Na rozdiel od medzinárodne známych a politicky skúsených poslancov Františka Kriegla, Gertrudy Sekaninovej-Čakrtovej a Františka Vodsloňa, mala v tej dobe 33 rokov a štvorročnú dcéru.

V roku 1990 bola kooptovaná za obvod Rakovník ako bezpartijná do Snemovne národov. Stala sa členkou mandátového a imunitného výboru a v marci 1990 členkou komisie pre odchod sovietskych vojsk Svoj poslanecký  mandát zastávala do slobodných volieb v júni 1990. Potom  až do rozdelenia Československa pracovala v kancelárii Federálneho parlamentu v odbore pre styk s verejnosťou. Do odchodu do penzie pracovala na českom ministerstve zahraničných vecí.

Neskoršie svoje postoje vysvetlila rodinnou výchovou a hlbokého presvedčenia.

Božena Fuková žije v Prahe a až do nedávneho ochorenia sa aktívne angažovala  v slovenskej evanjelickej cirkvi a.v. v Prahe a v Spoločnosti M. R. Štefánika.

Je jediným Slovákom, ktorý hlasoval proti Dohode po podmienkach pobytu sovietskych vojsk a svojim postojom ukázala, že neboli len Husákovia a Biľakovia.

Jej postoje preukázali občiansku statočnosť za ktorú aj 45 rokoch by sa jej malo dostať ocenenia.