Na ztracené vartě Západu

Antologie české nesocialistické publicistiky z let 1945–1948
Milan Drápala

Úryvek věnovaný poválečné publicistické tvorbě Pavla Tigrida.

Prostor | Praha | 2000
Stran 688 | Vazba váz. | ISBN 80-7260-046-X

Obsah  | PDF

Obsah

Pavel Tigrid

Demokrat s noblesou / Dvojí exil, dvojí návrat Pavla Tigrida (Milan Drápala)
Poznámky

Otevřený list Britům (Obzory, 15. září 1945)
Odsun Němců, Západ a my (Obzory, 20. listopadu 1945)
Právní řád – mezi národy (Lidová demokracie, 17. dubna 1946)
Pšeničná pole mezi zákopy (Lidová demokracie, 21. dubna 1946)
Abychom opravdu věrni zůstali... (Lidová demokracie, 22. kvěna 1946; Obzory, 25. května 1946)
Mravní profil voleb (Lidová demokracie, 1. června 1946)
Zrada vzdělanců (Obzory, 6. července 1946)
Věčná otázka našich dějin (Lidová demokracie, 14. července 1946)
Je u nás svoboda tisku? (Obzory, 31.srpna 1946)
Paříž, konference a my (Lidová demokracie, 20. října 1946)
Rozdíly (Lidová demokracie, 17. listopadu 1946)
Od Zlatého pobřeží až po Bílinu (Lidová demokracie, 16. března 1947)
Stát a jeho mísa čočovice (Lidová demokracie, 3. června 1947)
Balkánské rizoto, puče a senzace (Obzory, 28. června 1947)
A co teď? (Vývoj, 9. července 1947)
Odpověď Barešovi aneb Co chceme (Obzory, 12. července 1947)
Slovenské dojmy (Lidová demokracie, 10. a 17. srpna 1947; New-Yorské listy, 20. srpna 1947)
Zase o krok! (Vývoj, 15. října 1947)
Vánoční (Lidová demokracie, 25. prosince 1947)
Sociálním demokratům slovo upřímné (Vývoj, 18. února 1948)

Bibliografie