Pavel Tigrid 1917–2017

27. října letošního roku uplynulo sto let od narození Pavla Tigrida – člověka, jež po sobě zanechal v českých novodobých dějinách tak hlubokou stopu, že se k tomuto jubileu dočkal dvou samostatných konferencí („Pavel Tigrid a česká demokratická publicistika v exilu“ v Ostravě, „Tigridovo svědectví dvacátého století“ v Praze), několika seminářů, dvou festivalů (v Ostravě a v Semilech) a výstav („Pavel Tigrid. Hlas svobody" v Národním památníku na Vítkově, „Hlasy svobody – Rádio Svobodná Evropa ve studené válce" ve Státním okresním archivu Semily). O těchto událostech jsme Vás již informovali.

K poctě spoluzakladatele Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury jsme na našem webu volně zpřístupnili výběr ze studií, článků, publikací a bibliografií, který obsahuje jak známé texty, tak i dosud nepublikované rarity. Veškerý obsah je rozčleněný do tradičních sekcí „Publikace“, „Texty“ a „Bibliografie“ – zahrnují cennou studii Milana Drápaly společně s poválečnou publicistickou tvorbou Tigrida a bibliografií, jež jsou obsaženy v antologii Na ztracené vartě Západu, příspěvky, jež vyšly nedávno v Lidových novinách, referát Viléma Prečana na frankenské konferenci Opus bonum z roku 1981 k 25. výročí založení Svědectví společně s následným sborníkem Jiřího Lederera, výběr článků ze Svědectví o vztahu k posrpnové emigraci z řad reformních komunistů, aktualizovanou bibliografii Věry Břeňové a dosud nepublikovanou anketu Viléma Prečana z roku 1981 „Svědectví a Československo do roku 1968“, do které přispělo 48 respondentů z řad československého exilu.

Velké poděkování proto patří Věře Břeňové, Milanu Drápalovi, Petru Pithartovi, Petru Zídkovi za poskytnutí svého rozhovoru s Iljou Kunešem, Gabrielu Sedlákovi za svolení Lidových novin a Miroslavu Svobodovi ze Scriptum.cz, který nám poskytl skeny vybraných článků ze Svědectví.

Obsah