Šest kapitol o disentu (2017)

Úvod

5

Michal Kopeček: Disidentský legalismus. Socialistická zákonnost, lidská práva a zrod právního odporu v demokratické opozici v Československu a Polsku v 70. letech

10

Kristina Andělová: Labutí píseň pražského jara". Politické perspektivy opoziční skupiny kolem časopisu Listy po roce 1971

49

Tomáš Vilímek: Dvojí způsob života. Studie o Chartě 77 a československé společnosti (1977-2000)

79

Tomáš Hermann: Disent a filosofie. Podmínky a podoby svobodné tvorby po konsolidaci

159

Tomáš Zahradníček: Disidenti na politické křižovatce roku 1992

223

Jiří Suk: Disent jako morální výzva a politická skutečnost (1977-1989-2000)

249

Summary

286

Prameny a literatura

291

Jmenný rejstřík

298